Rhith Ŵyl 2020

Medi 12 - 26

Thema: Gweledigaethau – rwy’n gweld o bell

Mae ein rhith-ŵyl yn cynnwys ystod o gyngherddau min nos, cyngherddau bore, prosiectau addysg, podlediadau trafod a gweithdy corawl. Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim i’w weld, gyda rhoddion yn cael eu derbyn yn ddiolchgar trwy’r ddolen. Bydd pob cyngerdd yn cael ei ddarlledu ar ein gwefan ac ar gael i’w weld am 28 diwrnod.

11.00 15.00 19.30
Dydd Sadwrn 12/09/20 Luke Jones: Piano
Dydd Iau 17/09/20 Triawd NEW Sinfonia: Cerddoriaeth siambr Sheku Kanneh-Mason & Isata Kanneh-Mason: Soddgrwth a Phiano
Dydd Gwener 18/09/20 VOCES8: Grŵp lleisiol
Dydd Sadwrn 19/09/20 Live Music Now: Cyngerdd Plant / Babanod Cyfarfodydd Creadigol WNO: Corws WNO mewn sgwrs â Chorws Cymunedol WNO Craig Ogden: Gitâr
Dydd Sul 20/09/20 Cyfarfodydd Creadigol WNO: O'r weledigaeth i'r llwyfan: datblygu Migrations Podlediad: Paul Mealor & Grahame Davies gyda Yr Esgob Gregory
Dydd Mercher 23/09/20 Live Music Now: Luke Baxter & Iolo Edwards (offerynnau taro) Cyfarfodydd Creadigol WNO: Cymraeg ac yn gweithio gydag opera Myfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias
Dydd Iau 24/09/20 Live Music Now: Ellen Williams & Joe Cavalli-Price (soprano a phiano) Cyfarfodydd Creadigol WNO: Mewnwelediad i'r Gerddorfa a Gweithdy Rhythm Cantorion Ifanc o Côr Cytgan Clwyd
Dydd Gwener 25/09/20 Ensemble Cymru: Cerddoriaeth siambr Gweledigaeth Lleoliadau a Thymhorau: Bethan Griffiths, Grahame Davies & Aled Lewis Evans Cyngerdd Gwerin: VRï, Siân James, Sioned Webb & Arfon Gwilym
Dydd Sadwrn 26/09/20 Camau Cerdd: Canolfan Gerdd William Mathias Gweithdy Corawl gyda Paul Smith, cyd-sylfaenydd VOCES8 (sesiwn Zoom) NEW Sinfonia

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.