Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
North Wales International Music Festival

 

Swyddfa Docynnau

Mae tocynnau ar gael ar-lein, cliciwch yma

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug – 01352 344101 (dydd Llun - dydd Sadwrn, 10am - 5pm)

Cathedral Frames, Llanelwyh – 01745 582929 (Dydd Mercher - Dydd Gwener, 10am - 4.30pm)

 

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn mynd yn hybrid yr hydref hwn

Er mwyn dathlu Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cyrraedd hanner canmlynedd eleni cawn gymysgedd o gyngherddau byw yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy a chyngherddau ar-lein a recordiwyd ym Mangor, Caernarfon, Caerdydd a Llundain.

Aeth yr Ŵyl yn rhithiol y llynedd, gan gael ei chynnal yn llawn ar-lein am y tro cyntaf yn ei hanes o ganlyniad i'r pandemig, gan roi mynediad i gynulleidfa fyd-eang. Thema eleni wrth i Ŵyl agosau at ei hanner canmlwyddiant yn 2022 yw ‘Y Daith Euraidd'.

Rhwng dydd Iau 30ain o Fedi a dydd Llun 4 o Hydref bydd y cyngherddau byw yn cynnwys cyfuniad cerddorol rhyfeddol Catrin Finch & Seckou Keita, y chwarewr Kora o Senegal. Bydd y cyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth o’u dau albwm cyntaf sydd wedi ennill gwobrau a rhagolwg o ddeunydd newydd o’u trydydd albwm sydd ar ddod.

Ymhlith y perfformwyr eraill mae London Tango Quintet, cerddorfa breswyl yr Ŵyl, NEW Sinfonia gyda’r pianydd Americanaidd John Frederick Hudson, Family Affair - Brian, Miriam a Daniel Hughes a’r tenor Dafydd Jones, ac Ensemble Cymru.

Bydd NEW Sinfonia a John Frederick Hudson yn perfformio première Cymreig o Concerto Piano Paul Mealor, a gomisiynwyd ar y cyd gan yr Ŵyl. Hefyd bydd gosodiad celf hwyrnos ‘Pepper’s Ghost’ yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

Prosiect Offerynnol

Image © Ben Jones

Dydd Mercher 29 Medi: Prosiect Offerynnol

Dydd Iau 30 Medi, 11.00: Cerddoriaeth Siambr

Dydd Iau 30 Medi, 19.30: London Tango Quintet

Dydd Gwener 1 Hydref, 19.30: Ensemble Cymru

Dydd Sadwrn 2 Hydref, 19.30: NEW Sinfonia

Dydd Sul 3 Hydref, : Family Affair (Brian, Daniel a Miriam Hughes) a'r Tenor Dafydd Jones

Dydd Llun 4 Hydref, 19.30: Catrin Finch & Seckou Keita

Cynhelir yr holl gyngherddau yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy am 19.30

Nid yw'r seddi wedi'u cadw ac mae pob tocyn yn costio £15

Mae rheolau cofid yn berthnasol. Rhaid gwisgo gorchudd gwyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio am resymau meddygol, neu o dan 11 oed.

Mae tocynnau heb eu cadw wedi'u cyfyngu i 150 ar gyfer pob cyngerdd i ganiatáu 1m rhwng pob rhes.

Image © John Liston

Yna cynhelir gŵyl rithiol rhad ac am ddim i’w gwylio ar-lein ym mis Tachwedd, gan gynnwys recordiadau o'r cyngherddau a recordiwyd yn yr Eglwys Gadeiriol, Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC a recordiwyd yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd, y pianydd Iwan Llewelyn-Jones, Côr Efengylaidd y DU, y cerddor gwerin Gwennan Gibbard a Chôr Eglwys Gadeiriol St Asaph. Bydd digwyddiadau eraill yn cynnwys prosiectau offerynnol am ddim, sesiynau addysg, podlediadau, a thaith gymunedol flynyddol yr Ŵyl gyda cherddorion Live Music Now.

 

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.