Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | ENGLISH
Cewch cefnogi'r Rhith Ŵyl efo cyfraniad

Gwelwch ein Cyngerdd Lansio ar-lein ar gael am 19:30 15/07

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Newyddion!

O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 rydym wedi ail-greu GGRGC 2020 i ŵyl ddigidol o gyngherddau, gweithdai a phrosiectau addysg. Ein thema ar gyfer 2020 oedd 'Gweledigaethau' a nawr 'Gweledigaethau - rwy’n gweld o bell' fydd hi.
Byddwn yn lansio'r ŵyl ar 15fed Gorffennaf, fel yr oeddem wedi'i gynllunio, gyda lleisiau hyfryd Castor Voices a ddylai fod wedi bod yn perfformio yn yr Eglwys Gadeiriol ar y noson. Mae'r chwe soprano, sydd i gyd yn astudio canu yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Maencenion, wedi paratoi rhaglen fendigedig i bawb ei mwynhau ar-lein am 7.30pm ar y 15fed o Orffennaf. Bydd y cyngerdd ar gael trwy ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Cyhoeddir y rhestr lawn o berfformiadau'r ŵyl ym mis Medi yn fuan ar ein gwefan.
 • Côr Cytgan Clwyd

  © John Liston 2019

 • Instrumental Project

  © John Liston

 • Luke Jones

  © John Liston

 • New Sinfonia

  © Ben Jones

 • WNO Festival Community Chorus

  © Ben Jones