Photo: Ben Jones

Ymunwch â ni ar-lein i ddarganfod mwy am waith y tu ôl i’r llenni mewn cwmni opera. Yn y gyfres hon o sgyrsiau fideo, mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn ymgynnull i rannu eu mewnwelediadau a’u profiadau wrth sgwrsio â theulu estynedig Opera Cenedlaethol Cymru yng Ngogledd Cymru, Corws Cymunedol Gogledd WNO.

Bydd y sgyrsiau yma yn plymio i bedair elfen o weithrediadau artistig WNO: y Corws opera, chwaraewyr y Gerddorfa, datblygu opera newydd a thalent greadigol Gymreig.

Corws WNO mewn sgwrs â Chorws Cymunedol WNO

Dydd Sadwrn 19 Medi

Yn unedig oherwydd eu cariad am gân, rydym yn dod â chantorion cymunedol Gogledd Cymru WNO ynghyd â phwerdy Corws amser llawn WNO. Ar seibiant o boblogi llwyfannau WNO, mae’r ddau’n cwrdd yn y gofod rhithwir i gyfnewid straeon a rhannu eu nwydau am fod yn rhan o gorws opera

O’r weledigaeth i’r llwyfan: datblygu Migrations

Dydd Sul 20 Medi

Sut mae opera newydd sbon yn symud o syniad ar dudalen A4, hyd at noson agoriadol gyda channoedd o berfformwyr? Mae Migrations, opera newydd a gomisiynwyd gan WNO, wedi cwrdd ag oedi yn ystod pandemig 2020 ond bydd ein tîm yn trafod sut mae’r opera newydd wedi datblygu hyd yn hyn a beth sy’n digwydd nesaf.

Cymraeg ac yn gweithio gydag opera

Dydd Mercher 23 Medi

Sgwrs anffurfiol gydag artistiaid a chrewyr Cymru, gan gymharu llwybrau i mewn i opera ac archwilio’r dylanwadau gwahanol sy’n cael effaith ar artistiaid sydd yn byw yng ‘Ngwlad y Gân’.

Mewnwelediad i’r Gerddorfa a Gweithdy Rhythm

Dydd Iau 24 Medi

Darganfyddwch fwy am fywyd yng Ngherddorfa enwog WNO, a chymerwch ran mewn gweithdy rhythm ar-lein arbrofol dan arweiniad Patrick King, Pennaeth Adran Timpani WNO.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.