Photo: © Kaupo Kikkas

Rhaglen

Drop, Drop, Slow Tears – Orlando Gibbons

O Beata Trinitas – Paul Mealor - World Premiere

The Songs of Farewell – Charles H. Parry:
My Soul there is a Country
Never Weather Beaten Sail

Stargazer – Alec Roth (2015 Commission for VOCES8)
i. Stand and Stare
ii. The Star-Lit Stairs
iii. Star-Struck
iv. In the Train

Underneath the Stars – Kate Rusby arr. Jim Clements

Noddir cyngerdd VOCES8 yn garedig gan sefydliad gofal Pendine Park trwy Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned Pendine.

VOCES8

“Mae canu VOCES8 yn rhagorol yn ansawdd ei naws a’i gydbwysedd. Maen nhw’n dod â dimensiwn newydd i’r gair‘ ensemble ’gydag amseru a thiwnio manwl.” Cylchgrawn Gramophone

“Y mwyaf slic o’r lot… dylai cefnogwyr cappella glywed hyn.” Adolygiad CD, BBC Radio 3

Andrea Haines, soprano
Eleonore Cockerham, soprano
Katie Jeffries-Harris, alto
Barnaby Smith, alto a chyfarwyddwr artistig
Blake Morgan, tenor
Euan Williamson, tenor
Christopher Moore, baritone
Jonathan Pacey, bass

Mae’r ensemble lleisiol Prydeinig VOCES8 yn falch o ysbrydoli pobl trwy gerddoriaeth a rhannu’r llawenydd o ganu. Gan deithio yn fyd-eang, mae’r grŵp yn perfformio repertoire helaeth yn ei gyngherddau a cappella ac mewn cydweithrediadau â cherddorfeydd, arweinwyr ac unawdwyr blaenllaw. Mae amlochredd a dathliad o fynegiant cerddorol amrywiol yn ganolog i ethos perfformiad ac addysg yr ensemble.

Mae VOCES8 wedi perfformio mewn sawl lleoliad nodedig yn eu gyrfa 15 mlynedd, gan gynnwys Neuadd Wigmore, Elbphilharmonie Hamburg, Cité de la Musique Paris, Vienna Konzerthaus, Dinas Opera Tokyo, NCPA Beijing, Tŷ Opera Sydney, Neuadd Gyngerdd Theatr Mariinsky, Neuadd Gyngerdd Victoria Singapore, Palacio de Bellas Artes Mexico City ymhlith llawer o rai eraill.

Yn nhymor 2020-2021 maent i fod i berfformio 120 o gyngherddau yn y DU ac ar draws Ewrop, yn UDA a Japan. Mae’r tymor yn dechrau ar-lein gyda ‘Live From London’, yr ŵyl ffrydio fyd-eang arloesol a gynhelir gan Sefydliad VOCES8 sy’n cysylltu perfformwyr â chynulleidfaoedd ledled y byd. Dilynir hyn gan ŵyl Nadolig debyg ar-lein.

Y tymor hwn bydd lansiad Academi Ddigidol VOCES8, rhaglen gorawl ar-lein ar gyfer ysgolion uwchradd a cholegau sy’n cynnwys rhynweithio byw ag aelodau’r ensemble, darlithoedd byw ac wedi’u recordio, ac adnoddau fideo i ddysgu a pherfformio cerddoriaeth o’r dadeni hyd heddiw.

Gyda rhaglen barhaus o recordiadau, fideos a darllediadau byw, clywir VOCES8 yn rheolaidd ar albymau, teledu rhyngwladol a radio, yn ogystal â chynnal presenoldeb byw ar y we yn fyw. Mae’r ensemble yn artistiaid Decca Classics ac ochr yn ochr â datganiadau ar ei label ei hun, VOCES8 Records, maent wedi rhyddhau recordiadau clodwiw sydd i gyd wedi cyrraedd brig y siartiau clasurol; mae albwm newydd gyda Decca Classics ar y gweill i’w ryddhau yn 2021.

Mae VOCES8 yn angerddol am addysg gerddoriaeth a nhw yw’r ensemble mwyaf blaenllaw’r elusen gerddoriaeth Sefydliad VOCES8. Gan gymryd rhan mewn ystod eang o waith allgymorth sy’n cyrraedd hyd at 40,000 o bobl y flwyddyn, mae’r grŵp yn cynnal rhaglen flynyddol o weithdai a dosbarthiadau meistr yng nghartref y Foundation yn Llundain, Canolfan VOCES8 yn Eglwys St Anne & St Agnes. Yn ymroddedig i gefnogi cantorion ifanc addawol, mae’r grŵp yn dyfarnu wyth ysgoloriaeth gorawl flynyddol trwy fenter Ysgolheigion VOCES8. Mae’r ysgoloriaethau hyn yn gysylltiedig ag Ysgol Haf flynyddol Abaty Milton lle gwahoddir cantorion amatur o bob oed i weithio a pherfformio gyda VOCES8. Trwy Sefydliad VOCES8 UDA ar wahân mae set arall o 8 Ysgolhaig talentog.

Mae VOCES8 yn falch o gael Roxanna Panufnik fel Cyfansoddwr Preswyl y grŵp, a Jim Clements fel Trefnydd Preswyl. Mae’r ensemble wedi canu nifer fawr o comisiynau am y tro cyntaf gan Jonathan Dove, Roxanna Panufnik, Alexander Levine, Alexia Sloane, Alec Roth, Ben Parry, Ola Gjeilo, Mårten Jansson, Philip Stopford, Graham Lack, Thomas Hewitt Jones ac Owain Park. Fel llysgenhadon ar gyfer Edition Peters mae’r ensemble yn cyhoeddi deunydd addysgol gan gynnwys y ‘VOCES8 Method’. Wedi’i ddatblygu gan Paul Smith, cyd-sylfaenydd VOCES8, mae’r offeryn addysgu enwog ac unigryw hwn ar gael mewn pedair iaith ac yn mabwysiadu cerddoriaeth i wella datblygiad mewn rhifedd, llythrennedd ac ieithyddiaeth. Ar gael hefyd mae dwy flodeugerdd o’i threfniadau, ac ystod ‘VOCES8 Singles’ sy’n ehangu o hyd.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglenni cerddoriaeth addysg a gynigir gan VOCES8 a Sefydliad VOCES8 ewch i www.voces8.foundation

www.voces8.com

Nodiadau Rhaglen

STARGAZER [1]
four part-songs for mixed voices

  1. Stand and Stare
  2. The Star-Lit Stairs
  3. Star-Struck
  4. In the Train

[1] Stargazer: someone who gazes at the sky, or in abstraction; a dreamer. (Chambers Dictionary)

COMPOSER’S NOTE
Stargazer was commissioned by the Three Choirs Festival for Voces8, who gave the first performance at St Francis Xavier Church, Hereford, 28 July 2015.

One of the great things about festivals is that they enable us to step outside the routine of our day-to-day lives, giving us time to ‘stand and stare’. Leisure, the well-known poem on this theme, provides the text for the first of the four songs.

In the second song the curiosity of the observer gazing at the heavens through a telescope (‘the tube that spies’) is transformed into wonder, as, in a lovely shift of metaphor, the tube becomes the ‘star-lit stairs’ up which the poet’s imagination climbs to an evocation of the immensity of the cosmos and the music of the spheres.

Of course, one can have too much of a good thing, as the third song reminds us with the sorry tale of a star-struck stargazer.

For me, as for many people, train journeys offer the irresistible pleasure of siang and staring aimlessly out of the window. The fourth song celebrates the paradox that the nearby things go flashing past, whereas the far distant stars seem to stay with us as we speed through the night.

O BEATA TRINITAS

Paul Mealor (b. 1975)
O Beata Trinitas (2020)

Commissioned by The Church in Wales and dedicated to The Rt Rev‘d Dr Gregory Cameron, Bishop of St Asaph, O Beata Trinitas was intended to mark the centenary of the Church in Wales in June with performances of the anthem happening simultaneously across all of the Cathedrals of Wales; however, due to Covid-19 this had to be postponed until next year.

The anthem is a musical representation of the Blessed Trinity. It is constructed in three sections, utilises three languages (Latin, English and Welsh) and presents three musico-spiritual ideas - the joyous worshipping, the gentle prayer and the inner voice. It is music of prayer, intended to celebrate the Church’s centenary and encourage the listener to reflect upon its history. The text to the anthem was written by the distinguished Welsh poet, Dr Grahame Davies:

O beata Trinitas:
the earth, the rainfall and the grass.
bless this land through which we pass,
O beata Trinitas.

Drindod Sanctaidd ddiwahân:
gair a llais a cherdd ein cân,
dyro’th ras drwy’n henaith lân,
Drindod Sanctaidd ddiwahân.

Holy blessed Trinity:
the well, the river and the sea,
guide us to the mystery,
holy blessed Trinity.

Geiriau

STARGAZER
four part-songs for mixed voices music by Alec Roth

1 STAND AND STARE

What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare.

No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars like skies at night.

No time to turn at Beauty’s glance,
And watch her feet, how they can dance.

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.

from ‘Leisure’, William Henry Davies (1871-1940)

2 THE STAR-LIT STAIRS

I love all sights of earth and skies,
From flowers that glow to stars that shine;
The comet and the penny show,
All curious things, above, below.

But most I love the tube that spies
The orbs celestial in their march;
That shows the comet as it whisks
Its tail across the planets’ disks,
Or wheels so close against the sun
We tremble at the thought of risks
Our little spinning ball may run.

Lost in my dream, my spirit soars
Through paths the wandering angels know;
I leave my mortal self below,
As up the star-lit stairs I climb,
And still the widening view reveals
In endless rounds the circling wheels
That build the horologe of time.

New spheres, new suns, new systems gleam;
The voice no earth-born echo hears
Steals softly on my ravished ears:
I hear them singing as they shine.

from ‘The Flâneur’, Oliver Wendell Holmes (1809-1894)

3 STAR-STRUCK

Timothy Toodletrot lived up high,
In a wee attic just under the sky.

Timothy Toodletrot lived alone,
So high up that the small stars shone
Just over his head and twinkled bright
All night long through his one skylight.

Timothy Toodletrot sat quite still
On his tiny stool under the window-sill;
He gazed all night, till the sky was wan,
At Sirius, Algol and Aldebaran;
As quiet he sat as a mouse all day,
Waiting for night and the Milky Way,
He went not out nor ever came in,
He ate no bread, got thinner than thin;
So long he stared when he’d once begun
That bones were many and flesh was none,
And some folks say that he sits there still,
A skeleton under the window-sill.

from ‘Star-struck’, Elsie Harriet Raspin (ca. 1930?)

4 IN THE TRAIN

As we rush, as we rush in the train,
The trees and the houses go wheeling back,
But the starry heavens above the plain
Come flying on our track.

All the beautiful stars of the sky,
The silver doves of the forest of night,
Over the dull earth swarm and fly,
Companions of our flight.

from ‘In the Train’, James Thomson (1834-1882)

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.