Photo: Ben Jones

Rhaglen NEW Sinfonia

Grieg: Holberg Suite 

Mvt 1. Praeludium (Allegro Vivace)

Barber: Adagio for Strings

Tchaikovsky: Serenade for Strings 

Mvt 2. Waltz

Rheinberger: Abendlied

Dvořák: Serenade for Strings

Mvt 1. Moderato

Jon Guy: The Nightingale

Monti: Czardas

Holst: St Paul’s Suite 
Mvt 4. Finale (The Dargason) (Allegro)

Cefnogir y cyngerdd hwn yn garedig gan Gyngor Dinas Llanelwy a David & Wendy Thomas

Robert Guy

Daw Robert o Ogledd Cymru ac mae’n arweinydd, cyflwynydd cyngerdd, cyfarwyddwr artistig ac athro gydag ystod eang o sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol. Yn eiriolwr dros gerddoriaeth newydd, mae Robert wedi arwain premières sylweddol y byd sy’n cynnwys gweithio gyda Cherddorfa Opera North yn Concerto Ffidil Kevin Malone a NEW Sinfonia yn Requiem Materna Rebecca Dale a Symffoni Rhif 2 Paul Mealor. Fe’i dewiswyd gan Kirill Karabits i weithio gyda Cherddorfa Britten Pears yn eu Rhaglen ar gyfer ‘Artistiaid Ifanc’.

Fel Cyfarwyddwr Artistig a chyd-sylfaenydd NEW Sinfonia, cerddorfa breswyl yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, mae Robert wedi gweithio gydag unawdwyr blaenllaw gan gynnwys Tamsin Waley Cohen, Federico Colli a Raphael Wallfisch ac mae wedi arwain gweithdai addysg mewn cysylltiad a’r BBC. Yn frwdrydig iawn dros weithio ar y cyd, mae Robert yn arwain partneriaeth esblygol gydag Opera Cenedlaethol Cymru yng Ngogledd Cymru lle mae wedi arwain Carmina Burana gan Carl Orff a The Creation gan Haydn. Mae’n ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth yn ei weledigaeth i greu partneriaeth ag Disability Arts Cymru.

Fel arweinydd gwadd mae Robert yn gweithio’n rheolaidd gyda Manchester Camerata lle mae wedi perfformio gyda’r trwmpedydd blaenllaw Tine Thing Helseth mewn concerto newydd gan Seven Halts ‘On the Somme’ gan Deborah Pritchard, wedi’i recordio ar gyfer Sony Playstation a pherfformio ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Manceinion. Yn ymwybodol o ymgysylltu â’r gynulleidfa a’r gymuned, mae Robert yn gyflwynydd cyngerdd medrus, yn animeiddiwr ac yn arweinydd gweithdai addysg mewn ystod o leoliadau o ysgolion i gartrefi gofal mewn dinasoedd a chymunedau gwledig.

Mae Robert yn falch o fod yn Gyfarwyddwr ar rhaglen arwain i ffyfyrwyr israddedig elitaidd i Prifysgol Manceinion, Pennaeth Rhaglenni Corawl a Chyfarwyddwr Ensembles. Yn y swyddi hyn fe gyfarwyddodd berfformiad cyntaf o rhifyn newydd Bärenreiter gan Barry Cooper o Missa Solemnis gan Beethoven, ac mae wedi arwain perfformiadau cofiadwy yn amrywio o The Dream of Gerontius gan Elgar i Symphonic Dances: Maharal Dreaming gan Rachmaninoff i Maharal Dreaming gan John Casken. Mae wedi bod yn rhan o sawl prosiect mawreddog gan gynnwys yn y BBC Proms fel Arweinydd Cynorthwyol i Simon Halsey a Chôr Ieuenctid Proms yr BBC. Ym Mhrifysgol Huddersfield dyfeisiodd ac mae bellach yn cyflwyno dau gwrs BMus yn dysgu ac yn mentora myfyrwyr gyda ffocws penodol ar arfogi cerddoriaeth uchelgeisiol, athrawon â sgiliau arwain i fagu eu hyder wrth gyfarwyddo ensembles.

Ar hyn o bryd mae Robert yn Brif Arweinydd Gwadd i Gerddorfa Symffoni Stockport lle mae wedi cyd-drefnu cyngherddau gyda Lindsay Russell (Blue Peter). Mae’n Brif Arweinydd Cerddorfa Capel y Sgwâr lle mae’n gweithio ar hyn o bryd trwy symffonïau hwyr Haydn a Mozart. Y tymor diwethaf cwblhaodd garreg filltir Beethoven ar ôl cynnal pob un o’r naw symffoni. Mae wedi arwain Cymdeithas Gorawl Huddersfield a Cherddorfa Ffilharmonig Huddersfield yn Britten’s War Requiem a Walton’s Belshazzar’s Feast yn Neuadd y Dref Huddersfield.

Yn aml mae galw amdano fel arweinydd teimladwy ac ymroddedig cerddorfeydd ieuenctid, gwahoddwyd Robert i arwain yng Ngŵyl Gerddorfa APAC - Fietnam ac yn ddiweddar mae wedi arwain prosiectau ar gyfer AMIS - Salzburg, Haileybury Astana - Kazakhstan, NLCS - De Korea, Pro Corda yn Cadogan Hall a Cherddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru.

Mae Robert yn gyn-aelod balch o Gerddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru, cefngwr Clwb Pêl-droed Lerpwl ac eleni rhedodd ei lwybr Peak District cyntaf.

Jon Guy - Cyfansoddwr a Pherfformiwr


Mae Jon Guy yn gyfansoddwr a cherddor sy’n mwynhau creu a pherfformio cerddoriaeth sy’n herio’r daith rhwng genres. Yn hanu o Wrecsam, Gogledd Cymru yn wreiddiol, cydsefydlodd y gerddorfa siambr arloesol NEW Sinfonia ac mae wedi ysgrifennu llawer o ddarnau i’r gerddorfa eu perfformio.

Mae uchafbwyntiau cyfansoddiadau cerddorfaol Jon i gyd wedi ymddangos yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru sydd wedi bod yn gefnogwr brwd trwy gydol ei yrfa. Mae ‘A Veiled Smile’, ‘Elemental’ a ‘Vision of Fire’ i gyd wedi’u comisiynu gan yr ŵyl ac fe’u hysgrifennwyd i annog cerddorion ifanc o bob gallu i fwynhau creu cerddoriaeth gyda NEW Sinfonia.

Yn ddiweddar, mae Jon wedi dechrau mentro i feysydd cerddoriaeth gorawl gyda The Nightingale. Mae’r geiriau ar gyfer y gân yn seiliedig ar gerdd gan ei Dad ac fe’u bwriedir fel neges o obaith i bawb yn ystod Pandemig Covid-19. Perfformir fersiwn ar gyfer Cerddorfa Llinynnol yn ystod Rhith NWIMF ym mis Medi 2020.

Nid yw’n un ar gyfer labeli, mae Jon yn mwynhau croesi i genres eraill o gerddoriaeth ac mae wedi cydweithio gyda’r band Ethereal Indie Golden Fable ar eu halbwm Alchemy. Wedi’i ddisgrifio fel ‘darn o gerddoriaeth wirioneddol huddles a theimladwy a chwaraewyd allan dros dri ar ddeg o draciau gwreiddiol a syfrdanol’, mae Alchemy yn cyfuno tapestrïau cerddorfaol cyfoethog Jon â sain unigryw y band.

Yn ogystal â chyfansoddi a pherfformio gyda NEW Sinfonia, fel clarinettydd mae Jon wedi perfformio gyda Cherddorfa Opera North, Cherddorfa Ffilharmonig y BBC, Manchester Camerata, Cerddorfa Siambr y Gogledd a ef yw’r Bass Clarinettist gydag Ensemble Cerddoriaeth Gyfoes IMMIX sydd wedi’i leoli yn Lerpwl. Mae perfformiadau diweddar gydag IMMIX wedi ei weld yn perfformio yng Ngŵyl Ddwyflynyddol Cerddoriaeth Newydd PRS yng Nghanolfan Southbank yn Llundain.

NEW Sinfonia - ‘NEW Experiences, NEW Audiences, NEW Wales’

Mae NEW Sinfonia yn angerddol am gerddoriaeth ac yn ailddiffinio’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn gerddorfa. Rydym yn gerddorfa sy’n cynnwys cerddorion proffesiynol creadigol cyffrous sy’n dod o bob rhan o Ogledd Cymru a thu hwnt. Rydym yn cenhadu er mwyn yw sicrhau bod profiadau cerddorol arloesol o’r ansawdd uchaf ar gael i bawb, creu profiadau cerddorol i bob person ifanc a datblygu prosiectau cynaliadwy sydd o bwys i’n holl gymunedau.

Mae NEW Sinfonia wrth eu boddau o fod unwaith eto yn Gerddorfa Breswyl y rhith Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ar gyfer 2020. Rydym yn hynod o falch o’n n partneriaeth gyda’r Ŵyl ac fel canlyniad y cyfle i weithio gyda Opera Cenedlaethol Cymru. Mae NEW Sinfonia wedi perfformio gydag artistiaid uchel eu parch sy’n cynnwys Raphael Wallfisch, Federico Colli, Ye-Eun Choi, Tamsin Waley-Cohen, Julian Close, Rebecca Afonwy-Jones, Llŷr Williams, David Kempster a Rhys Meirion. Mae NEW Sinfonia yn falch o fod wedi rhoi premières gan Rebecca Dale, yr Athro Paul Mealor, Brian Hughes a Jonathan Guy.

Mae NEW Sinfonia yn cyflwyno rhaglen fywiog ar draws y sbectrwm cerddorol cyfan. I ni, mae llwyddiant yn golygu cyfrannu at galon ac enaid pobl ledled y wlad, gan rymuso pobl i ddilyn a sicrhau llwyddiant ar eu telerau eu hunain. Gan ddefnyddio cerddoriaeth fel arf pwerus ar gyfer cefnogi iechyd a lles, mae NEW Sinfonia wedi mynd â chreu cerddoriaeth i gymunedau mewn ysgolion ac ysbytai. Cyrhaeddodd eu preswyliad yn Ysbyty Wrecsam Maelor gyda chefnogaeth Tesni Homes, rownd derfynol y categori ‘Celfyddydau a Busnesau Bach’ gyda’r Celfyddydau a Busnes Cymru. Mae eu gweithdy addysg blynyddol a gynhelir mewn partneriaeth â GGRGC wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan roi cyfle i bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Cymru gwrdd, gwneud ffrindiau, gwneud cerddoriaeth a pherfformio.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.