Photo: John Liston

Beirdd: Grahame Davies & Aled Lewis Evans

Telyn: Bethan Griffiths

Rhaglen

Bethan Griffiths
John Thomas: Spring

Aled Lewis Evans
Dyffryn Ardudwy
‘Tyddyn Llidiart’

Gwenan Gibbard: Rhwng Pen y Cei a Phen yr Allt

Grahame Davies
Llangollen Eisteddfod
‘Every year they came’
Lluniau: Paul Spackman

Bethan Griffiths
William Mathias: Sun Dance

Aled Lewis Evans
Venice
‘Back Street Cafe – Pietro Panizzolo’

Aled Lewis Evans & Bethan Griffiths
‘Autumn in Barmouth’
Mared Emlyn: Perlau yn y glaw

Grahame Davies
Green Park, London
‘Darganfod’ / ‘Discovery’

Martyn Joseph: Whoever it was who brought me here will have to take me home

Aled Lewis Evans
Dyffryn Ogwen
‘When there’s snow in Dyffryn Ogwen’

Grahame Davies
Merthyr a Caerdydd
‘Carn y Bugail’ & ‘Dim Byd’

Puccini: Che gelida manina from La Bohème - Gwyn Hughes Jones

Bethan Griffiths
Debussy: Little Shepherd

Aled Lewis Evans

Bu Aled yn byw mewn sawl ardal yng Nghymru gan fod ei dad yn Bostfeistr - Machynlleth, Llandudno, Y Bermo a Wrecsam. Mae’n darllen ei waith llenyddol yn aml mewn nosweithiau i gymdeithasau. Mae’n cael ei ysbrydoli gan waith creadigol efo dysgwyr y Gymraeg, ac am y ddegawd diwethaf bu’n ymwneud â dosbarthiadau oedolion yn Wrecsam, Yr Wyddgrug a Llangollen.

Ers 1994 mae ei gerddi wedi eu defnyddio yn gyson fel darnau llefaru gan unigolion a phartïon yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru a’r Ŵyl Gerdd Dant. Mae hyn wedi bod yn un o uchafbwyntiau ei yrfa ysgrifennu.

Aled oedd Cadeirydd y Pwyllgor Llên yn ac yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro 2011, a chyflwynwyd detholiad o’i waith yr wythnos honno yn y Babell Lên. Bu’n weithgar iawn efo sefydlu Canolfan Gymraeg Saith Seren Wrecsam, yn arbennig yn y cyfnod cychwynnol. Cyhoeddodd Aled gasgliad o farddoniaeth Gymraeg newydd yng ngŵyl Carnifal Geiriau Wrecsam ym Mai 2016, sef “Llinynnau” gan Gyhoeddiadau Barddas. Roedd y gyfrol ar Restr Hir Llyfr y Flwyddyn yn 2017.

Bu Aled yn Fardd y Mis ar BBC Radio Cymru, ac mae’n cyfrannu yn gyson at raglenni BBC Radio Cymru fel Oedfa, Munud i Feddwl a Dei Tomos. Ers Medi 2019 mae Aled yn Weinidog yng Nghapel y Groes Ebeneser Wrecsam a Chapel St John Street, Caer. Mae’n ddarlithydd efo amrywiol gymdeithasau. Fe’i gwelwyd yn y blynyddoedd diwethaf ar raglenni S4C Heno, Straeon y Ffin, Pobl y Ffin, Dechrau Canu Dechrau Canmol a Wrecsam di Wrexham.

Cafodd y fraint o lefaru fel rhan o weithiau cerddorol yng Ngŵyl Gerdd Llanelwy - gweithiau gan Brian Hughes a Paul Mealor. Yn y blynyddoedd diwethaf cyflwynwyd dau ddetholiad llwyddiannus o’i waith fel rhan o Ŵyl Carnifal Geiriau Wrecsam - sef “Cip yn Ôl” yn 2017 ac yn 2018 “Cameos”. Mae fersiwn Saesneg o un o’i lyfrau rhyddiaith “Rhwng Dau Lanw Medi” ar gael rwan, sef “Harvest Tide”. Mae’n nofel hunangofiannol am blentyndod yn y Bermo. Dros y blynyddoedd mae Aled wedi cyflwyno amryw o gyngherddau, ac yn ystod ei gyfnod yn Sain y Gororau bu’n cyflwyno cyngherddau ar daith gorawl Cor Meibion Y Brymbo i Vancouver a Seattle. Mae cyfrol newydd o ryddiaith greadigol newydd ei gyhoeddi ganddo yn 2020 sef “Tre Terfyn” yn sôn am flwyddyn yn hanes ardal y ffin.

Grahame Davies

Mae Grahame Davies yn fardd, awdur a thelynegwr o Gymru, sydd wedi ennillnifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae’n awdur 17 o lyfrau mewn Cymraeg a Saesneg, gan gynnwys barddoniaeth, nofel a beirniadaethau arloesol hanesyddol a chymdeithasol. Brodor o Coedpoeth ger Wrecsam, sydd bellach wedi’i leoli yng Nghaerdydd a Llundain. Mae’n teithio’n rhyngwladol fel darllenydd a darlithydd, yn cyflawni llawer o gomisiynau barddoniaeth gyda proffil uchel, fel telynegwr y mae galw mawr amdano ar gyfer cyfansoddwyr clasurol. Cyfieithwyd ei farddoniaeth i lawer o ieithoedd.

Bethan Griffiths

Mae Bethan yn delynores arobryn wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru a Llundain. Enillodd Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf gan y Coleg Cerdd Brenhinol yn 2017, gan astudio gyda’r delynores o fri rhyngwladol Ieuan Jones. Dychwelodd i’r RCM ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig fel Ysgolor Sefydliad Teulu Ashley ac yn ddiweddar graddiodd gyda Meistr Perfformiad gyda Rhagoriaeth. Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau dyfarnwyd iddi wobr fawreddog y Frenhines Elizabeth, gwobr Rose Bowl Rose y Fam.

Dechreuodd hyfforddiant cerddorol Bethan yn 7 oed gyda gwersi piano cyn dechrau chwarae telyn yn 10 oed. Yn ddiweddarach, aeth ymlaen i gyflawni ei diplomâu perfformiad ABRSM mewn telyn a phiano ac ers hynny mae wedi perfformio mewn amryw o leoliadau ledled y DU, Ewrop ac UDA fel unawdydd ac fel rhan o amrywiaeth o ensembles. Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys perfformiadau ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn UDA yn perfformio yn Washington DC, Maryland ac yn fyw ar WCVE National Public Radio, Richmond.

Fel cystadleuydd brwd mewn Eisteddfodau, mae hi wedi ennill llawer o wobrau fel gwobrau yn unawd offerynnol Urdd Eisteddfod a gwobr 1af yn Unawd Delyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal â chael ei dewis yn rownd derfynol cystadleuaeth fawreddog y Blue Riband. Yn 2016 dyfarnwyd Ysgoloriaeth Nansi Richards i Bethan am delynorion yn ogystal â Gwobr Delyn RCM.

Mae Bethan wedi perfformio gyda llawer o gerddorfeydd ledled y DU gan gynnwys Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham, NEW Sinfonia a Cherddorfa Symffoni Cerddorion Ifanc. Mae hyn wedi rhoi cyfle i Bethan weithio gydag arweinwyr byd-enwog fel Bernard Haitink, Edward Gardner a Rafael Payare. Mae hi wedi perfformio yn llawer o leoliadau mwyaf mawreddog y DU fel Royal Festival Hall, Palas Buckingham, Tŷ’r Cyffredin, Neuadd Cadogan, Neuadd Ffilharmonig Lerpwl Bridgewater Hall Manceinion a Symphony Hall. Yn ystod ei hastudiaethau gwahoddwyd Bethan i gymryd rhan mewn cynlluniau gyda Cherddorfa Symffoni’r BBC ac Opera Cenedlaethol Lloegr yn gweithio ochr yn ochr â’r telynorion enwog Sioned Williams, Louise Martin ac Alison Martin.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.