Live Music Now – Cyngerdd Plant / Babanod

Lowri Thomas (viola)
Megan Morris (harp)
Elfair Grug Dyer (harp)
Angharad Jenkins (violin)

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.