Rhaglen

Sarabande o Partita rhif 6 yn E leiaf BWV 830
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Sonata yn C leiaf, RV 53

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)

Trio Pathétique yn D leiaf (1827)
MICHAEL GLINKA (1804 - 1857)

CREDITS

ENSEMBLE CYMRU
Cyfarwyddwr Artistig: PERYN CLEMENT-EVANS

Obo: HUW CLEMENT-EVANS
Basŵn: LLINOS ELIN OWEN
Clarinét: PERYN CLEMENT-EVANS
Piano: RICHARD ORMROD

Cynhyrchydd Fideo: DEWI FÔN EVANS
Cynhyrchydd a Golygydd Sain (Perfformiadau o Glinka a Vivaldi): RACHEL SMITH (Ophelia Productions)
Peiriannydd Sain: ALED IFAN (AL Touring Ltd)
Lleoliad: CANOLFAN UCHELDRE (Caergybi)

Ffilmiwyd ar gyfer Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2020
(P) Ensemble Cymru 2020

Ensemble Cymru, Ensemble Preswyl ym Mhrifysgol Bangor a Venue Cymru (Llandudno), yw’r prif grŵp perfformio cerddoriaeth siambr yng Nghymru. Mae gan yr ensemble aelodaeth graidd o 20 offerynwr a chantorion. Wedi’i sefydlu fel elusen yn 2002, ei nod yw hyrwyddo treftadaeth a diwylliant cerddoriaeth siambr gyfoes Cymru ochr yn ochr â cherddoriaeth siambr o bob cwr o’r byd i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Ers mis Medi 2019, bu Ensemble Cymru ar daith yn perfformio campwaith Schubert yr Octet a chomisiwn newydd gan y cyfansoddwr o Gymru, John Metcalf; yn gweithio gyda thros 60 o gyfansoddwyr ifanc yn Ne Orllewin Cymru; bu’r Ensemble ar daith ledled Cymru gydag Opera Canolbarth Cymru mewn cynhyrchiad o Figaro (Mozart), a gafodd glod arbennig, a chychwynnodd gyfnod preswyl 6 mis yn Ysgol Gynradd Tudno (Llandudno). Mae’r Ensemble bellach yn edrych ymlaen at fod yn rhan o brosiect 3 blynedd ‘Canfod y Gân’ dan arweiniad Canolfan Gerdd William Mathias (Caernarfon) fydd yn dod â phobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl ynghyd i greu cerddoriaeth.

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, teithiodd Ensemble Cymru gyda chwmni Opera Canolbarth Cymru mewn cynyrchiadau o Eugene Onegin (Tchaikovsky) a Tosca gan Puccini; a chydag OPRA Cymru yn ei gynhyrchiad arobryn o Wythnos yng Nghymru Fydd gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood. Perfformiodd yr Ensemble gyda’r delynores Ffrengig, Isabelle Moretti yng Ngŵyl Delynau Ryngwladol (Caernarfon) ac ymgymerodd â dwy daith genedlaethol i benllanw prosiect dwy flynedd o gerddoriaeth siambr yn cynnwys y delyn a gyd-guradwyd gan brif delynores yr Ensemble, Anne Denholm (cyn Delynores Frenhinol) a’r Cyfarwyddwr Artistig, Peryn Clement-Evans.

Sefydlwyd Rhaglen Gyfnewid Ddiwylliannol Ryngwladol Ensemble Cymru yn 2015. Yn dilyn y lansiad, perfformiodd yr Ensemble yn Llysgenhadaeth Prydain yn Berne, ac mewn lleoliadau yn Davos, Chur a Valais. Mae’r Ensemble yn meithrin cysylltiadau â Tsieina ac wedi perfformio yn Shanghai a Hong Kong fel rhan o Genhadaeth Diwylliant a Masnach Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2017. Yn 2014, cyrhaeddodd cynhyrchiad Ensemble Cymru o Pedr a’r Blaidd (Prokofiev) fwy na 15,000 o bobl drwy gyfrwng taith genedlaethol a darllediadau S4C. Roedd y cynhyrchiad a’r recordiad CD o’r darn yn cynnwys yr actor Hollywood, Rhys Ifans yn adrodd y stori yn y Gymraeg.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.