Lisa Dafydd Soprano

Dafydd Jones Tenor

Tesni Jones Soprano

Steffan Dafydd Bariton

Cyfeilydd - Elain Rhys

Rhaglen Cyngerdd Cyn Aelodau Côr Cytgan Clwyd

Non Disperar - Handel (Lisa Dafydd)
An die Musik - Franz Schubert (Steffan Dafydd)
Che soave zeffiretto – Mozart (Tesni Jones a Lisa Dafydd)
Sopra L’acqua Indormenzada – Hahn (Dafydd Jones)
Air du Nina – Massenet (Tesni Jones)
Hywel a Blodwen – Joseph Parry (Dafydd Jones a Lisa Dafydd)
Salm 23 – Euros Rhys Evans (Tesni, Lisa, Steffan, Dafydd)

Lisa Dafydd

Mae’r soprano Lisa Dafydd ar fin cychwyn ei phedwerydd blwyddyn yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd yn astudio llais ac opera o dan arweiniaeth ei thiwtor, Hilary Summers.

O Rhuthun yn wreiddiol, mae Lisa wedi perfformio fel unawdydd mewn llu o gyngherddi yn lleol a dros y ffin, gan gynnwys Gwyl Gerdd Rhyngwladol Gogledd Cymru yn 2017 a 2018, a Gwyl Winchester yn 2019. Bu Lisa hefyd yn ddigon lwcus i gael bod yn rhan o gorws yr opera ‘The Pilgrim’s Progress’ gan Vaughan Williams a berfformiwyd yn y coleg yn 2019.

Gwobrwyd Lisa ag Ysgoloriaeth Mary Violet Lewis i’r soprano mwyaf addawol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst 2019 ar ôl ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth yr Unawd Soprano rhwng 19 ac o dan 25 oed.

Mae Lisa hefyd yn aelod o ‘Castor Voices’, chwechawd wedi ei ffurfio gan chwe soprano o’r coleg cerdd. Aeth y chwechawd draw i’r Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy ym mis Tachwedd 2019 i gymeryd rhan mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion Trelawnyd, Côr Meibion Glyndwr ac artistiaid erail. Yn ogystal â hyn mae Lisa yn aelod brwdfrydig o Aelwyd Maceinion, ac mae hi wrth ei bodd yn cael cymdeithas Gymraeg ym Manceinion.

Yn ystod y misoedd nesaf mi fydd Lisa yn gweithio tuag at ddatganiad gerddorol unawdol yn y coleg, ac mae hi hefyd yn aelod o gast yr opera ‘The Cunning Little Vixen’ gan Janáček, a fydd yn cael ei berfformio yn y coleg ym mis Rhagfyr.

Dafydd Jones

Mae’r tenor Dafydd Jones yn ysgolhaig yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain yn astudio gyda’r tenor Mark Tucker. Fel ennillydd gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Las yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019, bydd Dafydd yn trafeulio i Ottowa, Canada flwyddyn nesaf i berfformio yng Ngwyl Gymraeg Gogledd America. Mae Dafydd hefyd yn ennillydd yr unawd Hen Ganiadau yn Eisteddfod Genedlaethol 2019 a’r Unawd Lieder 2018. Cafodd Dafydd y fraint o berfformio’r unawd tenor mewn Premiere Byd o waith Bob Chilcott, ‘Move him into the sun’, dan arweiniad y cyfansoddwr ei hun. Yn y coleg Brenhinol, mae Dafydd wedi bod yn ffodus o gael gweithio mewn dosbarth meistr gyda’r sopranos Louise Alder a Rosa Mannion, a cyrhaeddodd rownd derfynol cystadleuaeth ‘Brooks-van der Pump EnglsihSong Competition’ y coleg mis Chwefror eleni. Yn 2019, gwnaeth Dafydd ei ymddangosiad cyntaf fel Don Ottavio yng nghynhyrchiad OPRA Cymru o Don Giovanni, ac roedd i fod i deithio i Awstria i berfformio’r rhan Clotarco yn opera Haydn, Armida yng ngŵyl opera Bergenz, a gafodd ei ganslo o ganlyniad i effeithiau Covid-19.

Steffan Dafydd

Mae’r bariton Steffan Dafydd newydd raddio eleni gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Cerddoriaeth a’r Gymraeg o Brifysgol Bangor. Yno derbyniodd hyfforddiant lleisiol gan Marian Bryfdir. Arweiniodd Steffan Gôr Aelwyd JMJ am ddwy flynedd yn ystod ei gyfnod ym Mangor. Profodd y côr cryn lwyddiant llynedd yn y gystadleuaeth Côr Cymru ac yna yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd. Enillodd Steffan dlws yr arweinydd gorau yn yr Eisteddfod Ryng-golgeol yn Abertawe llynedd a’r baton ar gyfer arweinydd y côr SATB buddugol yn Eisteddfod yr Urdd. Cafodd ei ddewis i fod yn rhan o ddosbarth meistr dan arweiniad Kiefer Jones oedd yn canolbwyntio ar ddeuawd allan o’r opera gomedi ‘La Serva Padrona’ gan Pergolesi mis Tachwedd diwethaf. Cyflwynodd raglen yn seiliedig ar y Lieder ar gyfer ei ddatganiad gradd ym mis Mai gyda Dichterliebe gan Schumann yn ganolbwynt i’r prosiect.

Tesni Jones

Mae Tesni Jones yn soprano un ar hugain oed yn wreiddiol o Lanelwy. Mae hi ar hyn o bryd yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio gradd cerddoriaeth yng Ngholeg Cerdd Frenhinol y Gogledd ym Manceinion. Mae hi’n cael ei dysgu ar hyn o bryd gan soprano, Deborah Rees, a chyn hynny gan mezzo-soprano, Ann Atkinson, yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn Ninbych.

Mae Tesni yn unawdydd profiadol. Mae’i hanes o waith fel unawdydd yn cynnwys cymryd rhan yng Ngŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru 2017, perfformio fel aelod o’r ‘RNCM Songsters’, tîm o un ar bymtheg o gantorion a chyfeilyddion sy’n arbenigo mewn song repertoire wedi’u lleoli ym Manceinion. Mae hi hefyd yn canu yn aml yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy er cymorth elusennau lleol, megis Hosbis Sant Kentigern.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi chwarae rhan fawr yn nhaith Tesni fel unawdydd. Dyfarnwyd y lle 1af i Tesni yng nghystadleuaeth unawd i ferched 16-19 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y blynyddoedd 2016 a 2017. Yn ystod haf 2018, cafodd Tesni ei ddewis i gystadlu yn y Wobr Goffa Osborne Roberts ar lwyfan Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, ac enillodd yr Ysgoloriaeth Goffa Violet Mary Lewis am y perfformiad soprano mwyaf addawol.

Fodd bynnag, mae yn y RNCM cafodd Tesni ei phrofiad cyntaf fel aelod o gast opera. Roedd hi’n aelod o’r corws yn The Pilgrim’s Progress gan Vaughn Williams yn 2019. Perfformiad operatig nesaf Tesni yw The Cunning Little Vixen, gan Janáček. Mae hi wedi cael ei ddewis i ganu’r rolau Cricket a Frantík yn theatr operatig yr RNCM.

Mae Tesni wedi bod yn perfformio’n rheolaidd gyda’i grŵp ensemble lleisiol chwe rhan, Castor Voices, drwy gydol ei hamser yn y RNCM. Mae hi yn mwynhau dysgu cerddoriaeth a repertoire newydd gyda grŵp mor dalentog o gerddorion, a ffrindiau. Fel grŵp maent yn mwynhau perfformio mewn cartrefi gofal lleol o amgylch Manceinion, gan eu bod yn credu mai dyma ffordd berffaith o rannu eu diddordebau cerddorol gydag aelodau mor fendigedig o’r gymuned.

Mae Tesni bellach yn gweithio tuag at ei pherfformiad diwedd blwyddyn yn y RNCM a gynhelir y flwyddyn yma ym mis Tachwedd. Ar hyn o bryd mae hi’n canolbwyntio’n gyffredinol ar ehangu ei repertoire cerddorol ac ennill mwy a mwy o brofiad fel cerddor a pherfformiwr.

Elain Rhys

Yn wreiddiol o Fodedern, Ynys Môn, graddiodd Elain eleni gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor. Mae’n astudio’r delyn fel prif offeryn dan arweiniad Elinor Bennett a’r piano dan arweiniad Iwan Llewelyn-Jones. Mae wedi bod yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru fel telynores ac yn ddiweddar wedi dechrau cyfeilio cerdd dant yn yr Ŵyl Gerdd Dant a’r Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n gyfeilydd i gynhyrchiad Opra Cymru o Don Giovanni a aeth ar daith ledled Cymru yn 2019 ac mae’n mwynhau cyfeilio i unigolion a chorau megis Hogia Llanbobman ac Aelwyd JMJ. Mae’n edrych ymlaen i gychwyn gradd meistr mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gan ganolbwyntio ar weithiau lleisiol Grace Williams ym mis Hydref.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.