Ymunwch â ni ar Zoom am awr o gerddoriaeth ryngweithiol yn archwilio rhythm, cytgord a chelf a cappella gyda Paul Smith.

Mae Paul yn gyfansoddwr ac awdur, sylfaenydd VOCES8 a Phrif Swyddog Gweithredol Sefydliad VOCES8, elusen addysg gerddoriaeth leisiol sy’n dod â phŵer canu i gymunedau ledled y byd.

Anfonwch e-bost at caroline@nwimf.com i gofrestru’ch lle

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.