Castor Voices

Lisa Dafydd
Ruby Hendry
Alice Henery
Tesni Jones
Charlotte Kennedy
Lucy Mullin

Rhaglen

Pawb: Ar Noson fel Heno – Robat Arwyn

Ruby Hendry: Ave Maria – Schubert

Charlotte Kennedy: In the Bleak Midwinter

Tesni Jones: Wiegenlied – Brahms

Charlotte Kennedy a Lucy Mullin: Hansel and Gretel Evening Prayer – Humperdinck

Lisa Dafydd: Ceidwad Byd

Alice Henery: Maria Wiegenlied – Reger

Lucy Mullin: Silent Night

Pawb: Hwiangerdd Mair

Bywgraffiadau Castor Voices

Castor Voices

Ffurfiwyd Lleisiau Castor yn 2018 yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Wedi'i ffurfio o chwe Soprano, mae'r merched i gyd yn gantorion sy’n astudio o dan amrywiol diwtoriaid byd-enwog, ac yn unigol yn berfformio'n rheolaidd gyda sefydliadau fel The Halle Chorus, RNCM Songsters a Corau Ieuenctid Cenedlaethol Prydain.

Sylwodd y merched ar yr ystod o gerddoriaeth sydd ar gael ac a ysgrifennwyd ar gyfer grwpiau llais gwrywaidd a digonedd o ensemblau o'r fath yn y diwydiant, ond sylwasant bod diffyg cynrychiolaeth benywaidd a cherddoriaeth gorawl SSA. Felly penderfynasant greu ensemble benywaidd, gan dynnu sylw at bwysigrwydd merched mewn cerddoriaeth gorawl. Ers ei ffurfio, mae'r grŵp wedi meistroli ystod eang o repertoire, o Boliffoni’r Dadeni i The Andrews Sisters, ac yn ymfalchïo yn eu perfformiadau o ansawdd uchel sydd wir yn anelu at brofi harddwch y llais benywaidd.

Cafodd Castor Voices eu perfformiad cyntaf mewn cyngerdd yng Nghartref St Joseph ym Manceinion, ac ers hynny maent wedi perfformio mewn ystod eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys cyngerdd i godi arian at Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 2019 yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Roedd y merched hefyd wedi cael gwahoddiad i berfformio am y tro cyntaf yng nghyngerdd goleugylch RNCM, o'r enw 'Does unlle yn debyg i gartref'. Y bwriad oedd dod â cherddoriaeth ynghyd o'u siroedd cartref ledled y DU, a'u cyfuno â cherddoriaeth roeddent wedi'i dysgu gyda'i gilydd fel grŵp tra yn y brifysgol. Yn anffodus, oherwydd COVID-19, cafodd yr ymgysylltiad hwn ei ganslo, yn ogystal â'r holl gyfleoedd perfformiadau byw eraill oedd ar y gweill i'r grŵp.

Fodd bynnag, mae Castor Voices wrth ei fodd ei fod wedi cael gwahoddiad gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru i gymryd rhan yn eu cyngerdd Nadolig ar-lein 2020. Mae wedi bod yn bleser llwyr i'r grŵp allu gweithio ar gerddoriaeth newydd gyda'i gilydd eto, yn enwedig yn ystod cyfnod sydd wedi bod yn gyfnod mor heriol i'r celfyddydau. Maen nhw'n gobeithio'n fawr y byddwch chi'n mwynhau gwrando ar eu rhaglen o alawon Nadoligaidd gymaint ag yr oeddent yn mwynhau eu dysgu a'u recordio.

O bob un ohonom yn Castor Voices; Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Cael mewn cysylltiad

Anfon neges atom

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.