Cyflwyniad

Mae “O Beata Trinitas” yn gyfansoddiad newydd gan yr Athro Paul Mealor ar gyfer eglwysi cadeiriol yr Eglwys yng Nghymru. Yn y sgwrs hon, mae’r Esgob Gregory yn siarad â’r cyfansoddwr a’r bardd a ysgrifennodd y geiriau ar gyfer y darn am ffynonellau eu hysbrydoliaeth a’r ffordd y gall geiriau a cherddoriaeth greu rhywbeth newydd.

Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn cynnwys y gweithiau cerddorol canlynol gan Paul Mealor:

• ‘If Ye Love Me’ o’r albwm Blessing a berfformir gan Voce a Mark Singleton
• ‘A Welsh Prayer’ o’r albwm Serenity a berfformiwyd gan Gôr Same Stream a James Jordan
• ‘O Beata Trinitas’ a berfformiwyd gan VOCES - am y tro cyntaf yng Ngŵyl Rithwir NWIMF ar 18 Medi 2020 - https://nwimf.com/voces8

Bishop Gregory

Cafodd Esgob Gregory ei benodi fel Llywydd Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru un ar ddeg mlynedd yn ôl wedi iddo gael ei hethol fel Esgob Llanelwy. Mae’n gefnogwr mawr o gerddoriaeth a’r Ŵyl Gerdd er nad oes ganddo fawr gallu cerddorol ei hun. Fel mae’n dweud “Cefais rodd gan Dduw o gerddoriaeth yn fy nghalon, nid ar fy ngwefusau na’m dwylo”

Grahame Davies

Mae Grahame Davies yn fardd, awdur a thelynegwr o Gymru, sydd wedi ennillnifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae’n awdur 17 o lyfrau mewn Cymraeg a Saesneg, gan gynnwys barddoniaeth, nofel a beirniadaethau arloesol hanesyddol a chymdeithasol. Brodor o Coedpoeth ger Wrecsam, sydd bellach wedi’i leoli yng Nghaerdydd a Llundain. Mae’n teithio’n rhyngwladol fel darllenydd a darlithydd, yn cyflawni llawer o gomisiynau barddoniaeth gyda proffil uchel, fel telynegwr y mae galw mawr amdano ar gyfer cyfansoddwyr clasurol. Cyfieithwyd ei farddoniaeth i lawer o ieithoedd.

Paul Mealor

Mae Paul Mealor wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y cyfansoddwr pwysicaf i ddod i’r amlwg yng ngherddoriaeth gorawl Cymru ers William Mathias’ (New York Times, 2001) ac ‘mae ei gerddoriaeth wedi’i ‘nodi gan rywbeth y tu allan iddo’i hun sy’n hyfryd o ofodol ac yn atgofus o dirwedd … mae’n yn goleuo ein gorffennol a’n dyfodol ‘(The Guardian, 2011).

Gan frigo’r Siartiau Clasurol am chwe wythnos gyda’i albwm poblogaidd, A Tender Light ym mis Tachwedd 2011, torrodd recordiau hefyd trwy fod y cyfansoddwr clasurol cyntaf i ddal y safle Rhif 1 yn y siart clasurol a phop ar yr un pryd ym mis Rhagfyr 2011, gan sicrhau’r Rhif 1 y Nadolig yn y DU gyda’i ddarn ar gyfer Côr The Military Wives a Gareth Malone, Wherever You Are.

Yn enedigol o Llanelwy, Gogledd Cymru, ym 1975 astudiodd Paul Mealor gyfansoddi yn breifat fel bachgen gyda William Mathias ac yn ddiweddarach gyda John Pickard, ac ym Mhrifysgol Efrog gyda Nicola LeFanu (BA Anrh, 1997, PhD, 2002) ac yn Copenhagen gyda Hans Abrahamsen a Per Nørgård. Mae ei gerddoriaeth yn cael ei gomisiynu, ei berfformio a’i ddarlledu’n eang ledled y byd. Er mis Ionawr 2003 mae wedi dysgu yn yr Adran Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Aberdeen lle mae’n Athro Cyfansoddi.

Cafodd Mealor sylw y byd ym mis Ebrill 2011, pan glywodd 2.5 biliwn o bobl ei Fotet - Ubi caritas a berfformiwyd gan gorau Abaty Westminster dan arweiniad James O’Donnell yn Seremoni Briodas Frenhinol Tywysog William a Catherine Middleton.

Mealor yw Llywydd cyntaf ‘Ty Cerdd’ - Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer creu cerddoriaeth ac Is-lywydd Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Nodiadau Rhaglen O Beata Trinitas

Paul Mealor (b. 1975)
O Beata Trinitas (2020)

Commissioned by The Church in Wales and dedicated to The Rt Rev‘d Dr Gregory Cameron, Bishop of St Asaph, O Beata Trinitas was intended to mark the centenary of the Church in Wales in June with performances of the anthem happening simultaneously across all of the Cathedrals of Wales; however, due to Covid-19 this had to be postponed until next year.

The anthem is a musical representation of the Blessed Trinity. It is constructed in three sections, utilises three languages (Latin, English and Welsh) and presents three musico-spiritual ideas - the joyous worshipping, the gentle prayer and the inner voice. It is music of prayer, intended to celebrate the Church’s centenary and encourage the listener to reflect upon its history. The text to the anthem was written by the distinguished Welsh poet, Dr Grahame Davies:

O beata Trinitas:
the earth, the rainfall and the grass.
bless this land through which we pass,
O beata Trinitas.

Drindod Sanctaidd ddiwahân:
gair a llais a cherdd ein cân,
dyro’th ras drwy’n henaith lân,
Drindod Sanctaidd ddiwahân.

Holy blessed Trinity:
the well, the river and the sea,
guide us to the mystery,
holy blessed Trinity.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.