Syr Bryn y seren opera yn llongyfarch gŵyl nodedig am gyrraedd “carreg filltir hanesyddol”

Mae’r seren opera rhyngwladol Syr Bryn Terfel wedi anfon ei “longyfarchiadau gwresog” i ŵyl gerddoriaeth ryngwladol sy’n dathlu ei 50 mlwyddiant eleni.

Anfonodd ei wraig dalentog Hannah Stone, sy’n gyn delynores frenhinol, ei dymuniadau gorau hefyd i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru sy’n dychwelyd gyda digwyddiad hybrid ar ôl cael ei chynnal ar-lein yn unig y llynedd oherwydd pandemig Covid-19.

25/08/2021
Read more…

Première byd i ddathlu hanner can mlynedd gŵyl gerddoriaeth

Bydd gŵyl gerddoriaeth nodedig yn dathlu ei hanner canfed flwyddyn gyda première byd o waith newydd i ddathlu ei hanes enwog.

Bydd y darn a ysgrifennwyd gan Jon Guy yn cael sylw mewn un o ddau gyngerdd ym mis Mai a fydd yn codi’r llen ar gyfer Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, a gynhelir yn arferol yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

19/04/2021
Read more…

Mae cefnogwr brwd yn dweud bod gŵyl rithwiol yn fwy difyr na ‘Strictly Come Dancing’

Cyrhaeddodd un o brif ŵyliau gerddoriaeth glasurol gynulleidfa fyd-eang ar ôl mynd yn rhithiol.

Symudodd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, sy’n 49 mlwydd oed, ar-lein am y tro cyntaf yn ei hanes o ganlyniad i’r argyfwng coronafirws.

09/10/2020
Read more…

Mae’r Sioe yn mynd ymlaen ar gyfer y grŵp lleisiol blaenllaw sydd ar fin dychwelyd i’r Ŵyl Gerdd

Mae grŵp a cappella byd-enwog sydd wedi helpu i ddod â cherddoriaeth i gartrefi cefnogwyr corawl ledled y byd yn ystod Covid-19 ar fin dychwelyd i’r ŵyl gerdd gyda perfformiad rhthiol.

Mae ensemble VOCES8 ymhlith llwyth o gerddorion sy’n perfformio yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru y mis hwn. Mae eu perfformiad wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer yr ŵyl o’u stiwdio yn Llundain.

08/09/2020
Read more…

Artist ifanc a syfrdanodd priodas frenhinol yn sêrenu mewn rhith-wyld

Bydd sielydd ifanc a syfrdanodd gynulleidfa fyd-eang o ddau biliwn o bobl pan berfformiodd ym mhriodas y Tywysog Harry a Meghan Markle yn un o brif ser gwyl gorau Gogledd Cymru.

Bydd Sheku Kanneh-Mason yn serennu ochr yn ochr â’i chwaer ,yr un mor ddawnus, y pianydd Isata yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, sy’n mynd yn rhithwiol eleni am y tro cyntaf mewn 49 mlynedd.

02/09/2020
Read more…

Prif ŵyl yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ar ôl mynd yn rithiol

Mae un o’n prif ŵyliau cerddorol yn mynd yn rhithiol am y tro cyntaf yn ei hanes ar ôl 49 o flynyddoedd. Mae trefnwyr Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn hyderus y bydd y digwyddiad ar ei newydd wedd yn boblogaidd.

Fel arfer fe’i cynhelir yng Eglwys Gadeiriol Llanelwy ond eleni, ni fydd hynny’n bosib oherwydd y pandemig coronafeirws. Yn hytrach, bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar y rhyngrwyd rhwng y dyddiadau gwreiddiol, sef o ddydd Sadwrn, Medi 12, i ddydd Sadwrn, Medi 26, diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a noddwyr yr ŵyl, gan gynnwys cyfundrefn gofal Pendine Park.

16/07/2020
Read more…

Rhoddir cyfle i gerddorion ifanc ddisgleirio yn yr ŵyl gerdd

Mae cerddorion ifanc talentog o Ogledd Cymru yn cael cyfle i ddisgleirio mewn gŵyl gerddoriaeth ryngwladol.

Byddant yn cael cyfle i berfformio gyda’r gerddorfa glodwiw NEW Sinfonia yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru sy’n mynd yn rhithwiol am y tro cyntaf yn ei hanes 49 mlynedd.

Yn lle cael ei chynnal yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar wefan yr ŵyl - www.nwimf.com - ar y dyddiadau gwreiddiol o ddydd Sadwrn, Medi 12, i ddydd Sadwrn, Medi 26, diolch i gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a noddwyr yr ŵyl gan gynnwys cyfrifwyr siartredig Salisburys a sefydliad gofal Pendine Park trwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine.

24/08/2020
Read more…