Gŵyl 2014 - Dathlu Geiriau a Cherddoriaeth

Dydd Sadwrn 20 Medi

12:00   Jonathan Richards, gitâr - Mae’r gitarydd Cymraeg yma, yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 eleni. Bydd yn perfformio darnau gan Ernest Shand a Terence Croucher, ynghyd â’i waith ei hun.

14.00 – 17.00   Gweithdy Corawl - gyda Jenny Pearson ac Ann Atkinson (Theatr Elwy, Ysgol Glan Clwyd)
Cysylltwch â’r Swyddfa 01745 584508 am wybodaeth.

19.30   Llŷr Williams, piano
Rydym yn falch iawn o groesawu Llŷr Williams yn ôl i’r Ŵyl.
Cawn glywed - Haydn: Sonata yn C fwyaf; Schubert: Pedwar Impromptus D899; Liszt: Detholiad o Années de pèlerinage Llyfr 1; Schumann: Carnaval.

 

Dydd Sul 21 Medi

11.00   Cymundeb yr Ŵyl: Anerchiad gan yr Athro Paul Mealor

19.30   Cyngerdd Dyheu ac Ysbrydoli - Ieuenctid yn perfformio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol

Elinor Bennett, Telyn; Elin Pritchard, Soprano; Tempest Ffliwt Trio, Live Music Now Cymru; o Ganolfan Gerdd William Mathias Ensemble Telyn; Ensemble Ffliwt dan arweiniad; Rhiannon Mathias ac Ensemble Soddgrwth dan arweiniad Nicki Pearce; Côr Ieuenctid Môn arweinydd Mari Lloyd Pritchard gyda Sioned Webb ar y berdoneg.

Bydd y cyngerdd yn cynnwys perfformiad o ‘Adar Rhiannon’ gan Catrin Finch.

 

Dydd Llun 22 Medi

12.00   Darlith ar Dylan Thomas - Yr Athro Damian Walford Davies

19.30   Dan Y Wenallt Suite Jas gan Stan Tracey a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas

Bydd y pianydd Richard Roberts yn arwain pedwarawd jas Cymreig enwog gyda darlleniadau o’r testun gan Will Thomas (Doctor Who, Only Fools and Horses, Gavin & Stacey) a Caroline Berry (Inspector Morse, Coronation Street, Doctor Who). Pianydd - Richard Roberts; Drymiau - Paul Smith; Sacsoffon - Tom Harris; Bas Dwbl - Robin Hames

21.30   Myfyrdod yng Ngolau Cannwyll

Côr Siambr Prifysgol Aberdeen a’r arweinydd Paul Mealor yn talu teyrnged i John Taverner a William Mathias.
 

 

Dydd Mawrth 23 Medi

10.00 -14.00   Prosiect Cerdd a Llen i Ysgolion Cynradd
Prosiect cyfansoddi a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas gyda Stacey Blythe mewn cydweithrediad â Tŷ Cerdd.
Cysylltwch â’r Swyddfa 01745 584508 am wybodaeth.

19.30   Cyngerdd Dathlu William Mathias - Pen-blwydd yn 80 oed

Bydd y cyngerdd i ddathlu 80 mlynedd geni sylfaenydd yr Ŵyl, William Mathias. Canolbwyntir ar ei gyfansoddiadau, ei fywyd, cyfansoddwyr a’i ysbrydolodd fel Mozart a Gershwin, a hefyd cyfansoddwr byw llwyddiannus y bu’n ei ddysgu - Paul Mealor.

Bydd perfformwyr yn cynnwys Iwan Llewelyn Jones (Piano), John Hosking (Organ), Côr Siambr Prifysgol Aberdeen, Côr Siambr CGWM a Chôr yr Ŵyl.

Yn ystod y cyngerdd, bydd Dr Rhiannon Mathias yn cael ei chyfweld gan Lywydd yr Ŵyl, yr Esgob Gregory Cameron.

 

Dydd Mercher 24 Medi

11.30 -12.30   Cyngerdd Ysgolion - gyda Deuawd Gwerin Hadow, Live Music Now Cymru

13.30 -14.00   Cyngerdd i’r Plant - gyda Deuawd Gwerin Hadow, Live Music Now Cymru

19.30   Xuefei Yang, gitâr

Mae’n anrhydedd cael croesawu’r gitarydd clasurol Xuefei Yang i’r Ŵyl am y tro cyntaf. Bydd y rhaglen yn cynnwys Albéniz, Schubert, Bach a Debussy, ynghyd â darnau Tsieineaidd traddodiadol.

 

Dydd Iau 25 Medi

10.00 - 14.00   Yn y dechreuad oedd y gair - Prosiect Ysgolion Cynradd mewn cydweithrediad â Cadw, yr Eglwys Gadeiriol, y Bardd Aled Lewis Evans a ‘r cerddor Sioned Webb.

19.30   Pedwarawd Llinynnol Tippett

Bydd y rhaglen yn cynnwys Pumawd Piano, Dvorak (gyda David Owen Norris) a ‘Llythyrau Personol’, Janacek gyda dyfyniadau o’r llythyrau i’w darllen rhwng pob symudiad.

 

Dydd Gwener 26 Medi

10:00   Diddanu Miss Austen - David Owen Norris (pianydd)

Rhaglen o gerddoriaeth piano newydd ei ddarganfod o gasgliad teulu Jane Austen.
Bydd David Owen Norris yn rhoi cipolwg prin i ni ar fywyd teuluol a chymeriadau Jane Austen, trwy ei hoff ganeuon. Mae David yn un o bianyddion medrusaf ac arloesol ein cenhedlaeth.

11.30 - 15.15   Dosbarth Meistr Piano: David Owen Norris (There will be a break between 12.30 - 13.15)
Cysylltwch â’r Swyddfa 01745 584508 am wybodaeth.
 

19.30   Opera Canolbarth Cymru - Acis & Galatea (G.F. Handel)

Mae’r opera yn adrodd stori hudolus o fyd mytholeg hynafol. Cyd-gynhyrchir gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Rachel Podger, Ensemble Baróc Aberhonddu.

Bydd sgwrs ar ôl perfformiad gan yr Arweinydd Nicholas Cleobury.

 

Dydd Sadwrn 27 Medi

19:30   Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Arweinydd: Alexandre Bloch
Unawdydd: Matthew Featherstone (Ffliwt)

Mendelssohn: Agorawd yr Hebrides; Mathias: Concerto i’r ffliwt; Gareth Glyn: Gododdin (premiere byd); Mendelssohn: Breuddwyd Gŵyl Ifan.

Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu yn fyw ar gyfer BBC.
Os gwelwch yn dda, byddwch yn eich seddau erbyn 19.20.