NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

NWIMF 2016

Launch concert Sunday 19th June

A very special launch concert will be held at St Asaph Cathedral during the evening on Sunday 19th June. Further details to be announced!

Cyngerdd Lansiad Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Cynhelir cyngerdd arbennig i lansio’r Wyl, yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ar nos Sul, Mehefin 19. Bydd mwy o fanylion i ddilyn!

 

Festival 2016 line-up and dates to be confirmed shortly. Concerts will take place from Thursday 22nd September and the orchestral finale will take place on Saturday 1st October.

Cyn bo hir, cewch gadarnhad o’r artistiaid fydd yn cymeryd rhan yng Ngwyl 2016, yn ogystal a'r dyddiadau. Cynhelir y cyngherddau o nos Iau, Medi 22, gyda’r diweddglo ar nos Sadwrn, Hydref 1.

first image
  • Dr Rhiannon Mathias 2014

  • Festival Choir 2014

  • BBC National Orchestra of Wales

  • Hannah Stone

  • Noriko Ogawa

  • Stile Antico

  • Craig Ogden

  • Elin Manahan Thomas

  • Festival Launch Concert 2015

© 2015 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo