NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

NWIMF Fundraising Concert December 5th 2015, 19.30

The Vale of Clwyd Singers and North East Wales Sinfonia, conducted by Robert Sells, will perform Handel's Messiah at St Asaph Cathedral on Saturday 5th December at 19.30

Premium tickets (£15) are available online from the NEWS website - please click here

Premium tickets (£15) and standard tickets (£10) are also available in person from Cathedral Frames, 28 High Street, St Asaph, LL17 0RD - Tuesday-Friday 10:00-16.30 / Saturday 10.00-14.00 - 01745 582929

Drinks and mince pies will be available during the interval

 

Cyngerdd er budd Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Cantorion Dyffryn Clwyd a Sinfonia Gogledd Ddwyrain Cymru, dan arweiniad Robert Sells, yn perfformio’r Meseia gan Handel yn Eglwys Gadeiriol, Llanelwy, ar nos Sadwrn, Rhagfyr 5ed am 19.30

Mae tocynnau premiwm (£15) ar gael ar lein o wefan NEWS – os gwelwch yn dda, cliciwch yma

Mae tocynnau (£15 neu £10) ar gael hefyd o Cathedral Frames, 28 Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD (ar agor - Dydd Mawrth - Gwener 10:00-16:30 / Sadwrn 10.00-14.00); neu 01745 582929

Bydd diodydd a mince pies ar gael yn ystod yr egwyl

first image
  • Dr Rhiannon Mathias 2014

  • Festival Choir 2014

  • BBC National Orchestra of Wales

  • Hannah Stone

  • Noriko Ogawa

  • Stile Antico

  • Craig Ogden

  • Elin Manahan Thomas

  • Festival Launch Concert 2015

© 2015 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo