NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

Festival 2015 / Gŵyl 2015

Medi 26 September - Hydref 3 October 2015

Festival launch concert on Sunday 20th September

BOX OFFICE NOW OPEN!

2015 artists include BBC National Orchestra of Wales, Hannah Stone, Noriko Ogawa, Stile Antico, Craig Ogden and Elin Manahan Thomas.

Book online

Archebwch ar-lein

Our booking office is Clwyd Theatr Cymru, Mold, CH7 1YA.

Box office 01352 701521 open from 10.00–20.00 Monday–Saturday

Mae ein swyddfa archebu tocynnau yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, CH7 1YA. 01352 701521. Mae'r swyddfa docynnau ar agor 10.00-20.00 Ddydd Llun-Sadwrn

Tickets are also available in person from Cathedral Frames, 28 High Street, St Asaph, LL17 0RD - Tuesday-Friday 10:00-16.30 / Saturday 10.00-14.00

Mae tocynnau ar gael hefyd yn bersonol o Cathedral Frames, 28 Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD - Dydd Mawrth-Gwener 10:00-16:30 / Sadwrn 10.00-14.00

If you are a 'Friend' of the Festival and have not received your discount code please email caroline@nwimf.com

Os ydych yn Gyfaill i’r Ŵyl a heb dderbyn eich côd disgownt ebostiwch caroline@nwimf.com os gwelwch yn dda

 

We reserve the right to amend the programme or artistes without notice. Rydym yn cadw'r hawl i newid y rhaglen neu artistiaid heb rybudd

 

 

first image
 • Dr Rhiannon Mathias 2014

 • Festival Choir 2014

 • Saturday 26 September 19:30: BBC National Orchestra of Wales

  click for more details and to book tickets

  Image ©Betina Skovbro

 • Monday 28 September 19:30: Hannah Stone

  click for more details and to book tickets

 • Tuesday 29 September 19:30: Noriko Ogawa

  click for more details and to book tickets

 • Wednesday 30 September 19:30: Stile Antico

  click for more details and to book tickets

  © Marco Borggreve

 • Friday 2 October 19:30: Craig Ogden

  click for more details and to book tickets

 • Saturday 3 October 19:30: Aspire/Inspire Concert

  click for more details and to book tickets

 • Saturday 20 September 19:30: Festival Launch Concert

  click for more details and to book tickets

© 2015 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo