NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

Festival Launch Weekend / Penwythnos Lansiad Yr Ŵyl

Saturday 18th & Sunday 19th June

with Paul Mealor and the Aberdeen University Chamber Choir

Saturday 18th June

14.00 – 16.30     Come & Sing (Fauré: Requiem)

21.00 – 22.00     Midsummer Music & Meditation

For tickets to the events on Saturday 18th June - Come & Sing and Midsummer Music & Meditation (both £10) please email caroline@nwimf.com or phone 01745 584508

Sunday 19th June

19.30 – 21.30     Festival Launch Concert also featuring NEW Sinfonia - Symphony No 1 ‘Passiontide’ (Paul Mealor) - Welsh Premiere

To book online for our launch concert on Sunday 19th June click here

Tickets (£15) are also available in person from Cathedral Frames, 28 High Street, St Asaph, LL17 0RD. Open Tuesday - Friday from 10.00 - 16.30, Saturday from 10.00 - 14.00

 

Dydd Sadwrn 18 a Dydd Sul Mehefin 19

gyda Paul Mealor a Chôr Siambr Prifysgol Aberdeen

Dydd Sadwrn Mehefin 18

14.00 – 16.30     Come & Sing (Fauré: Requiem)

21.00 – 22.00     Midsummer Music & Meditation

Os ydych am archebu tocynnau ar gyfer y ddau achlysur ar ddydd Sadwrn Mehefin 18 - Come & Sing a Midsummer Music & Meditation (y ddau £10) anfonwch e-bôst i caroline@nwimf.com neu ffoniwch 01745 584508

Dydd Sul Mehefin 19

19.30–21.30 Cyngerdd Lansiad yr Ŵyl gyda NEW Sinfonia yn cyflwyno perfformiad cyntaf yng Nghymru o’r Symffoni Rhif 1 ”Passiontide” gan Paul Mealor.

I archebu ar lein ar gyfer Cyngerdd y Lansiad ar ddydd Sul Mehefin 19, cliciwch yma

Mae tocynnau (£15) ar gael hefyd yn bersonol o Cathedral Frames, 28 Stryd Fawr, Llanelwy, LL17 0RD. Amseroedd agor Dydd Mawrth - Gwener o 10.00 - 16.30, a dydd Sadwrn 10.00 - 14.00.

 

Paul Mealor is a Vice President of the North Wales International Music Festival. He was born in St. Asaph and received composition tuition from the founder of the Festival, composer William Mathias. William Mathias established the Festival at the Cathedral, one of the smallest in the ancient kingdom, because of its superb acoustics.

Paul Mealor broke records by being the first classical composer to hold both the classical and pop chart No 1’s at the same time in December 2011, securing the UK Christmas No 1 with his piece for The Military Wives Choir and Gareth Malone, Wherever You Are. Paul was catapulted to international stardom in April 2011, when 2.5 billion people (the largest audience in broadcasting history) heard his Motet, Ubi caritas performed at the Royal Wedding Ceremony of TRH The Duke & Duchess of Cambridge at Westminster Abbey.

 

Mae Paul Mealor yn Is-lywydd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Fe’i ganwyd yn Llanelwy ac fe dderbyniodd hyfforddiant cyfansoddi gan William Mathias, sef sylfaenydd yr Ŵyl. Sefydlwyd yr Ŵyl yn y Gadeirlan, un o’r lleiaf yn y deyrnas hynafol, gan fod iddi acwsteg gwych.

Ym mis Rhagfyr 2011, Paul Mealor oedd y cyfansoddwr clasurol cyntaf i gyrraedd Rhif 1 yn y siartiau clasurol a pop ar yr un pryd gyda’i ddarn “Wherever You Are” i gôr y “Military Wives” a’u harweinydd Gareth Malone. Fe ddaeth Paul yn seren ryngwladol yn Ebrill 2011 pan glywodd 2.5 biliwn o wrandawyr ( y gynulleidfa fwyaf yn hanes darlledu) ei Motet, Ubi caritas, yn cael ei berfformio yn seremoni priodas Dug a Duges Caergrawnt yn Abaty Westminster.

first image
 • Paul Mealor (c) Jillian Bain Christie

 • NEW Sinfonia - 2016 Orchestra in Residence

 • Miloš Karadaglić (c) Andy Earl

 • Tamsin Waley-Cohen (c) Patrick Allen

 • Margaret Preece

 • Ex Cathedra (c) Adrian Burrows

 • Janina Fialkowska (c) Peter Schaaf

 • Vale of Clwyd Singers

 • Ex Cathedra

 • NEW Sinfonia - 2016 Orchestra in Residence

 • Miloš Karadaglić

 • Aberdeen University Chamber Choir

Festival Launch weekend Come & Sing
© 2015 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo