NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

Festival 2014 / Gŵyl 2014

BOX OFFICE NOW OPEN!

SWYDDFA DOCYNNAU NAWR AGOR!


Scala Cinema and Arts Centre, Prestatyn

Call in to the Scala or ring 01745 850197

Book online


The North Wales International Music Festival will be held from 20 - 27 September 2014

Bydd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cael ei chynnal o 20 - 27 Medi 2014

Leaflet

to see what's on at a glance, 
download leaflet (PDF 896MB English)
download leaflet (PDF 940MB Welsh)

Festival Choir 2014 / Côr Gwyl 2014

The next rehearsal will be at Neuadd Edeyrnion, Corwen on Sunday 14th September, 18.00 - 20.00 - Let all the people praise thee o God. All are welcome to oin - if you're interested please contact the Festival Office - admin@nwimf.com / 01745 584508. 

Members of the choir who have not received the recordings as promised, please contact Rachel at the Festival Office.

Future rehersal dates -  Thursday September 18th 20.00 Corwen, Saturday September 20th 14.00 at Theatre Elwy Ysgol Glan Clwyd, St Asaph.

Bydd yr ymarfer nesaf yn Neuadd Edeyrnion, Corwen ar Dydd Sul 14 Medi, 18.00 - 20.00 - Let all the people praise thee, o God. Mae croeso I bawb ymuno - os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Swyddfa'r Wyl - admin@nwimf.com / 01745 584508. 

Mae aelodau o'r côr sydd heb dderbyn y recordiadau fel yr addawyd, cysylltwch â Rachel yn Swyddfa'r Ŵyl.

Dyddiadau rehersal y Dyfodol - Dydd  Iau 18 Medi 20.00 Corwen , Dydd Sadwrn 20 Medi 14.00 yn Theatr Elwy Ysgol Glan Clwyd , Llanelwy .

June press article / Mehefin erthygl yn y wasg

© 2014 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo