NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF
NWIMF

Festival 2014 / Gŵyl 2014

BOX OFFICE NOW OPEN!

SWYDDFA DOCYNNAU NAWR AGOR!


Scala Cinema and Arts Centre, Prestatyn

Call in to the Scala or ring 01745 850197

Book online


The North Wales International Music Festival will be held from 20 - 27 September 2014

Bydd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cael ei chynnal o 20 - 27 Medi 2014

Leaflet

to see what's on at a glance, 
download leaflet (PDF 896MB English)
download leaflet (PDF 940MB Welsh)

Festival Choir 2014 / Côr Gwyl 2014

The next rehearsal will be at Neuadd Edeyrnion, Corwen on Tuesday 26th August. All are welcome to join - if you're interested please contact the Festival Office - admin@nwimf.com / 01745 584508. Future rehearsal dates 1st September.

Bydd yr ymarfer nesaf yn Neuadd Edeyrnion, Corwen ar Dydd Mawrth 26 Awst. Mae croeso I bawb ymuno - os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Swyddfa'r Wyl - admin@nwimf.com / 01745 584508. Dyddiadau ymarfer yn y dyfodol 1 Medi.

June press article / Mehefin erthygl yn y wasg

© 2014 North Wales International Music Festival | Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru | WEBSITE: PIPCREATIVE
Arts Council LogoWesh Government LogoNational Lottery Logo