William Mathias 80th Anniversary Concert

The concert will be dedicated to the Festival’s founder William Mathias covering his compositions, his life, the composers who inspired him, such as Mozart and Gershwin, and also a successful living composer that he taught – Paul Mealor.

Performers will include Iwan Llewelyn Jones, Piano; John Hosking, Organ; Aberdeen University Chamber Choir, Chamber Choir CGWM and the Festival Choir

During the concert Dr Rhiannon Mathias will be interviewed by Bishop Gregory Cameron.

Cyngerdd Dathlu William Mathias Pen-blwydd yn 80 oed

Bydd y cyngerdd i ddathlu 80 mlynedd geni sylfaenydd yr Ŵyl, William Mathias. Canolbwyntir ar ei gyfansoddiadau, ei fywyd, cyfansoddwyr a’i ysbrydolodd fel Mozart a Gershwin, a hefyd cyfansoddwr byw llwyddiannus y bu’n ei ddysgu - Paul Mealor

Bydd perfformwyr yn cynnwys Iwan Llewelyn Jones (Piano), John Hosking (Organ), Côr Siambr Prifysgol Aberdeen, Côr Siambr CGWM a Chôr yr Ŵyl

Yn ystod y cyngerdd, bydd Dr Rhiannon Mathias yn cael ei chyfweld gan Lywydd yr Ŵyl, yr Esgob Gregory Cameron.