Llŷr Williams

We are delighted to welcome Welsh pianist Llŷr Williams back to the festival.  

Programme to include Haydn: Sonata in C major; Schubert: Four Impromptus D899; Liszt: Selection from Années de pèlerinage, Book 1; Schumann: Carnaval.

Rydym yn falch iawn o groesawu Llŷr Williams yn ôl i’r Ŵyl. 

Cawn glywed - Haydn: Sonata yn C fwyaf; Schubert: Pedwar Impromptus D899; Liszt: Detholiad o Annees de pelerinage Llyfr 1; Schumann: Carneval.

 
 
Picture taken by B Ealovega