Pilgrimage Project

Tuesday 24th September Performance at 1pm

Coinciding with St.Asaph's Year of Pilgrimage we have devised a composing / historical project for yr 5 & 6 in association with Cadw , the composer Owain Llwyd of Bangor University and the Cathedral staff. The public performance of the pupils work will be at 1pm ( all welcome).

Yn cyd-daro â blwyddyn Pererindod Llanelwy , rydym wedi dyfeisio prosiect cyfansoddi / hanesyddol ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6 ar y cyd â Cadw, y cyfansoddwr Owain Llwyd ,Prifysgol Bangor a staff y Gadeirlan. Bydd y perfformiad cyhoeddus o waith y disgyblion am 1yh (croeso i bawb).