Scroll To Top

Instrumental workshop
Sunday 22 Dydd Sul

Instrumental workshop

Ysgol Brynhyfryd, Ruthin 

10.00 - 16.00


Instrumental workshop for our 'Elemental' project for students of all standards, from beginners upwards, with NEW Sinfonia and composer Jonathan Guy.

Please email caroline@nwimf.com if you would like to participate or complete this form

 

We are looking for strings (including harp), wind and brass players of all standards from beginners upwards to take part in a workshop, working on various aspect of technique, led and supported by the professional players of NEW Sinfonia, Instrumental Tutors and conductor Robert Guy.

The project will include a full day workshop at Ysgol Brynhyfryd in Ruthin on Sunday 22nd September, where the players can work as a large unit but also have additional classrooms to split up for sectional work for all instruments. The main focus will be on 'Elemental' by Jonathan Guy, for orchestra, inspired by the classical elements of the earth. Practice copies of the piece will be available over the summer to prepare for the workshop.

We then invite you to attend the evening concert at the Festival on Thursday 26th September at the Cathedral in St Asaph, where you will perform 'Elemental' with NEW Sinfonia as the conclusion of this project. There will be a final rehearsal before the concert, 16.45 – 17.30.

 

Rydym yn chwilio am chwaraewyr llinynnau (gan gynnwys telynau), chwyth a pres o bob safon, o ddechreuwyr i fyny i gymryd rhan mewn gweithdy, gan weithio ar wahanol agweddau o dechneg gyda chwaraewyr proffesiynol NEW Sinfonia, Tiwtoriaid Offerynnol a'r arweinydd Robert Guy.

Bydd y prosiect yn cynnwys gweithdy diwrnod cyfan yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun ar Dydd Sul 22 o Fedi, lle bydd y chwaraewyr yn gweithio fel uned ond hefyd yn cael ystafelloedd dosbarth ychwanegol i wahanu er mwyn gwaith adrannol ar gyfer pob offeryn llinynol a pob offeryn chwyth. Bydd y prif ffocws ar y gwaith newydd 'Elemental' gan Jonathan Guy yn seliedig ar elfennau y ddaear ar gyfer cerddorfa. Bydd copïau ymarfer o'r darn ar gael dros yr haf i baratoi ar gyfer y gweithdy.

Yna, rydym yn eich gwahodd i fynychu'r cyngerdd yr Ŵyl yn y Gadeirlan yn Llanelwy ar nos Iau 26 o Fedi lle byddwch yn perfformio 'Elemental' gyda New Sinfonia fel diweddglo i'r prosiect hwn. Bydd ymarfer terfynol cyn y cyngerdd, 16.45 – 17.30.

NWIMF logo
Top

Cadeirlan Llanelwy
St Asaph Cathedral

From Chester:
Take the A55 towards Conwy
Leave A55 at Junction 27A (A525 Denbigh)
Continue on Chester Street into St Asaph
The Cathedral is visible from the mini roundabout at the top if Chester Street.

Pay and display car park: take FIRST exit from the mini roundabout and then first RIGHT.

From Rhyl: Take the A525 Vale Road out of Rhy and follow the signs for St Asaph (Llanelwy)

From Conwy: Take the A55 towards Chester and exit at Junction 27

Then:
Continue on the A525 (The Roe) into St Asaph
Turn LEFT at the next roundabout going over the bridge and onto the High Street
The Cathedral can be seen on the RIGHT at the top of the High Street
Take the THIRD exit from the mini roundabout and then the first RIGHT for the pay and display car park.