Scroll To Top

'Smile, Smile, Smile' Project
Sunday 23 Dydd Sul

Workshop – Sunday 23rd September 2018, 10.00 - 16.00 Brynhyfryd School, Ruthin

Concert – Saturday 29th September, 7.30pm – St Asaph Cathedral

Download, complete return this form to the Festival Office to receive a copy of the music.

Rydym yn chwilio am chwaraewyr llinynnau, chwyth a pres o bob safon, o ddechreuwyr i fyny i gymryd rhan mewn gweithdy, gan weithio ar wahanol agweddau o dechneg gyda chwaraewyr proffesiynol NEW Sinfonia, Tiwtoriaid Offerynnol a'r arweinydd Robert Guy.

Bydd y prosiect yn cynnwys gweithdy diwrnod cyfan yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun ar Dydd Sul 23 o Fedi,lle bydd y chwaraewyr yn gweithio fel uned ond hefyd yn cael ystafelloedd dosbarth ychwanegol i wahanu er mwyn gwaith adrannol ar gyfer pob offeryn llinynol a pob offeryn chwyth. Bydd y prif ffocws ar y gwaith newydd 'Smile, Smile, Smile' gan Jonathan Guy yn seliedig ar y gan 'Pack up your troubles' ar gyfer cerddorfa.

Yna, rydym yn eich gwahodd i fynychu'r cyngerdd yr Ŵyl yn y Gadeirlan yn Llanelwy ar 29 Medi lle byddwch yn perfformio 'Smile, Smile, Smile' gyda New Sinfonia fel diweddglo i'r prosiect hwn.

We are looking for string, wind and brass players of all standards from beginners upwards to take part in a workshop, working on various aspects of technique, led and supported by the professional players of NEW Sinfonia, Instrumental Tutors and conductor Robert Guy.

The project will include a full day workshop at Ysgol Brynhyfryd in Ruthin on Sunday 23rd September, where the players can work as a large unit but also have additional classrooms to split up for sectional work for all instruments. The main focus will be on 'Smile, Smile, Smile' by Jonathan Guy, for orchestra, inspired by the song 'Pack up your troubles'.

We then invite you to attend the evening concert at the Festival on Saturday 29th September at the Cathedral in St Asaph, where you will perform 'Smile, Smile, Smile' with NEW Sinfonia as the conclusion of this project.

NWIMF logo
Top

Cadeirlan Llanelwy
St Asaph Cathedral

From Chester:
Take the A55 towards Conwy
Leave A55 at Junction 27A (A525 Denbigh)
Continue on Chester Street into St Asaph
The Cathedral is visible from the mini roundabout at the top if Chester Street.

Pay and display car park: take FIRST exit from the mini roundabout and then first RIGHT.

From Rhyl: Take the A525 Vale Road out of Rhy and follow the signs for St Asaph (Llanelwy)

From Conwy: Take the A55 towards Chester and exit at Junction 27

Then:
Continue on the A525 (The Roe) into St Asaph
Turn LEFT at the next roundabout going over the bridge and onto the High Street
The Cathedral can be seen on the RIGHT at the top of the High Street
Take the THIRD exit from the mini roundabout and then the first RIGHT for the pay and display car park.