Siwan Rhys

Pianist Siwan Rhys currently lives in London and specialises in 20th- and 21st-century music and collaboration with composers. 

She has performed as a soloist and chamber musician at prestigious British venues such as the Barbican Hall, St David's Hall, Purcell Room, and Royal Festival Hall, and as part of the Aldeburgh Festival, Wales International Piano Festival, The Rest is Noise Festival, and the London Contemporary Music Festival. She has also performed in more alternative concert venues with initiatives such as Nonclassical, New Dots, Live Music Now, and Multi-Story. She has been broadcast on BBC1, S4C, BBC Radio 3, and BBC Radio Cymru.

Recent concert engagements include performances of Charles Ives' Concord Sonata in France as part of the 'Oeuvres Monstres' series, Vivier's Shiraz at the 'Occupy the Pianos' festival, several performances of Stockhausen's Kontakte, and Feldman's four-hour work For Philip Guston at the 'Principal Sound Festival'. Future performances include appearances at the 2016 BBC Proms performing music by Steve Reich, and at the Elbphilharmonie Hamburg performing Rolf Hind's opera Lost in Thought where she plays principally inside the piano.

Also a regular ensemble and orchestral pianist, Siwan has worked with the London Symphony Orchestra, Birmingham Contemporary Music Group, Mahogany Opera Group, Gare St Lazare Ireland, and Rambert Dance, with conductors François-Xavier Roth, George Benjamin, Jesús López Cobos, Richard Baker, and Diego Masson amongst others.

In 2013 Siwan was awarded a Guildhall Artist Fellowship to specialise in contemporary piano music. She is a member of Gorsedd y Beirdd and an Entente Cordiale Alumnus. She teaches at the London Contemporary School of Piano.

...

Mae'r pianydd Siwan Rhys yn byw yn Llundain ac yn arbenigo mewn cerddoriaeth o'r 20fed a'r 21ain ganrif a chydweithio gyda chyfansoddwyr.

Mae hi wedi perfformio fel unawdydd a cherddor siambr yn nifer o neuaddau cyngerdd pwysicaf Prydain gan gynnwys Neuadd y Barbican, Neuadd Dewi Sant, Purcell Room, a'r Royal Festival Hall, ac yn yr Aldeburgh Festival, Gwyl Biano Ryngwladol Cymru, The Rest is Noise Festival, a'r London Contemporary Music Festival. Mae wedi perfformio hefyd mewn lleoliadau mwy amgen gyda sefydliadau megis Nonclassical, New Dots, Live Music Now, a Multi-Story. Mae ei pherfformiadau wedi cael eu darlledu ar BBC1, S4C, BBC Radio 3, a BBC Radio Cymru.

Mae ei pherfformiadau diweddar yn cynnwys datganiadau o'r Concord Sonata gan Charles Ives yn Ffrainc fel than o'r gyfres 'Oeuvres Monstres', Shiraz gan Vivier yng ngŵyl 'Occupy the Pianos', nifer o berfformiadau o Kontakte gan Stockhausen, a champwaith pedair awr Feldman For Philip Guston yng ngŵyl 'Principal Sound'. Mae ei pherfformiadau nesaf yn cynnwys chwarae gweithiau gan Steve Reich yn y BBC Proms 2016, ac yn Elbphilharmonie Hamburg yn perfformio opera Rolf Hind, Lost in Thought, ble mae hi'n chwarae yn bennaf y tu fewn i'r offeryn.

Yn bianydd ensemble a cherddorfaol yn ogystal, mae Siwan wedi gweithio gyda'r London Symphony Orchestra, Birmingham Contemporary Music Group, Mahogany Opera Group, Gare St Lazare Ireland, a Rambert Dance, gydag arweinyddion megis François-Xavier Roth, George Benjamin, Jesús López Cobos, Richard Baker, a Diego Masson.

Yn 2013 derbyniodd Siwan Gymrodoriaeth Artist y Guildhall i arbenigo mewn cerddoriaeth biano gyfoes. Mae hi'n aelod o Orsedd y Beirdd ac yn Alumnus Entente Cordiale. Mae hi'n athrawes yn y London Contemporary School of Piano.