Noriko Ogawa 'Jamie's Concert'

Tuesday 29th September 10:30 - St Asaph Cathedral

Jamie’s Concerts with Noriko Ogawa - for parents and carers of people with autism

To register for this free event please click here

Japanese concert pianist and National Autistic Society Cultural Ambassador Noriko Ogawa designed her Jamie's Concerts series specifically for parents and carers of children with autism.

These unique events, held in Japan and the UK, give parents and carers a rare chance to relax and listen to live classical music in a supportive environment.

 

Noriko Ogawa “Cyngerdd Jamie”

Dydd Mawrth Medi 29 10.30  - Eglwys Gadeiriol Llanelwy

Cyngherddau Jamie gyda Norika Ogawa – ar gyfer rhieni a gofalwyr pobl gydag awtistiaeth.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim cliciwch yma

Cynlluniodd y pianydd cyngherddol  Siapaneaidd , sydd hefyd yn Llysgennad Cymdeithas Awtistig Cenedlaethol, ei chyfres o Gyngherddau Jamie yn arbennig i rieni a gofalwyr am blant gydag awtistiaeth.

Mae’r digwyddiadau unigryw yma, a gynhelir yn Japan a’r D.U., yn rhoi cyfle prin i rieni a gofalwyr ymlacio a gwrando ar gerddoriaeth glasurol fyw mewn awyrgylch arbennig.

 

Noriko Ogawa The National Autistic Society