Scroll To Top

North Wales International Music Festival
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Launch Concert: Wednesday 15 July 2020, 19.30
Festival: Saturday 12 - Saturday 26 September 2020

CYNGERDD Y LANSIO: DYDD MERCHER 15 GORFFENNAF 2020, 19.30
GŴYL: DYDD SADWRN 12 - DYDD SADWRN 26 MEDI 2020 

 

Postponed Launch Concert 2020

With the escalating events over recent days we have decided to postpone our launch concert on Wednesday 17 June.

The new date for the launch concert is Wednesday 15 July, 7.30pm at St Asaph Cathedral. Tickets for the festival, which will take place from 12 – 26 September, will then go on sale.

We will continue to monitor the situation over the next few weeks. Please take care during these uncertain times.

Updated 18 March

 

Gohirio Cyngerdd Lansio 2020

Gyda'r digwyddiadau cynyddol dros y dyddiau diwethaf rydym wedi penderfynu gohirio ein cyngerdd lansio ddydd Mercher 17 Mehefin.

Y dyddiad newydd ar gyfer y cyngerdd lansio yw dydd Mercher 15 Gorffennaf, 7.30pm yn Eglwys Gadeiriol St Asaph. Yna bydd tocynnau ar gyfer yr Ŵyl, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 12 - 26 Medi, ar werth.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa dros yr wythnosau nesaf. Cymerwch ofal yn ystod yr amseroedd ansicr hyn.

Wedi'i ddiweddaru 18 Mawrth

 

The 2020 Festival will feature the following artists:
Bydd Gŵyl 2020 yn cynnwys yr artistiaid canlynol:

Sheku Kanneh-Mason

Catrin Finch & Seckou Keita

London Tango Quintet

Pianist / Y pianydd Nikolai Demidenko

VOCES8

Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru

NEW Sinfonia

Paul Mealor

Pianist / Y pianydd John Frederick Hudson

Festival Community Chorus / Corws Cymunedol yr Ŵyl

Ensemble Cymru

Côr Ieuenctid Môn

Canolfan Gerdd William Mathias

Musicians from Chetham’s School of Music / Cerddorion o Ysgol Gerdd Chetham

Moreton Hall Chamber Choir / Côr Siambr Moreton Hall

 

Festival tickets will be on sale from Wednesday 15 July
For more information please contact caroline@nwimf.com / 07919 621933

Bydd tocynnau yr Ŵyl ar werth o Ddydd Mercher 15 Gorffennaf
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â caroline@nwimf.com / 07919 621933

 

Sheku Kanneh-Mason © Jake Turney

 

London Tango Quintet

 

Catrin Finch & Seckou Keita © Andy Morgan

NWIMF logo
Top

Cadeirlan Llanelwy
St Asaph Cathedral

From Chester:
Take the A55 towards Conwy
Leave A55 at Junction 27A (A525 Denbigh)
Continue on Chester Street into St Asaph
The Cathedral is visible from the mini roundabout at the top if Chester Street.

Pay and display car park: take FIRST exit from the mini roundabout and then first RIGHT.

From Rhyl: Take the A525 Vale Road out of Rhy and follow the signs for St Asaph (Llanelwy)

From Conwy: Take the A55 towards Chester and exit at Junction 27

Then:
Continue on the A525 (The Roe) into St Asaph
Turn LEFT at the next roundabout going over the bridge and onto the High Street
The Cathedral can be seen on the RIGHT at the top of the High Street
Take the THIRD exit from the mini roundabout and then the first RIGHT for the pay and display car park.